Hur långt ser en bebis?

hur långt ser en bebis

Barns synutveckling är en viktig del av deras övergripande utveckling. Det är intressant att undersöka hur långt barn kan se i olika åldrar, eftersom det kan ge oss en bättre förståelse för deras synförmåga och hur den utvecklas över tiden.

Hur långt ser en bebis?

Forskning har visat att synförmågan utvecklas gradvis under de första åren av ett barns liv [1]. Från födseln kan en nyfödd uppfatta rörelser och ljusförändringar men har svårt att se detaljer och skilja på färger. Vid 6 månaders ålder kan de flesta barnen se i full färg och uppfatta detaljer på ett avstånd av cirka 20 centimeter. Vid 12 månaders ålder kan barnen se detaljer på ett avstånd av cirka 1,5 meter och uppfatta människors ansiktsuttryck.

  • Från födseln kan bebisen uppfatta rörelser och ljus
  • Vid 6 månader kan de flesta bebisar se i full färg och uppfatta detaljer på 20 cm 
  • Vid 12 månader kan bebisen se detaljer inom 1,5 meter

Hur långt ser mindre barn?

När det gäller synförmågan hos äldre barn och ungdomar har forskning visat att synen fortsätter att utvecklas fram till tonåren. Vid 3 års ålder kan de flesta barnen se på ett avstånd av cirka 3 meter, och vid 5 års ålder kan de se på ett avstånd av cirka 10 meter.

  • Vid 3 års-ålder kan barn ofta se 3 meter
  • Vid 5-års ålder kan barn se på ett avstånd av 10 meter

Vi räknar på ett genomsnitt

Det är viktigt att notera att dessa genomsnittliga uppgifter om synförmåga hos barn endast är riktlinjer och att det kan vara individuella variationer. Det är också viktigt att fortsätta att regelbundet undersöka synen hos barnen för att säkerställa att de kan se bra.

Artikelbild: Envato.com 

Läs också

  1. Så gör du egna klämmisar – billigt och enkelt!
  2. När kan man ge bebisar smörgåsrån?
  3. 10 konstiga saker vi ALDRIG skulle göra - innan vi blev föräldrar
  4. 10 värdefulla tips som alla föräldrar behöver
  5. 10 nyttiga och snabba mellanmål