Prata med barn om klimatet? 4 saker du INTE ska säga

Hur pratar man med sina barn om klimatångest och vad bör man se upp med att säga? Med hjälp av den senaste rapporten från ”Våra barns klimat” får du svaren!

Klimatångest har blivit ett allt vanligare begrepp – och tyvärr märks det av redan i unga åldrar. Enligt en undersökning från Novus, som gjorts på uppdrag av Våra barns klimat, är hela 6 av 10 unga (mellan åldrarna 12-18 år) oroliga för framtidens klimat och miljö.

– Det är tydligt att våra barn bär vetskapen om en dyster framtid på sina axlar och att det påverkar deras framtidstro. Våra barn har rätt till liv, hälsa och utveckling och de har också rätt att bli hörda i frågor som rör dem. Det är vuxnas ansvar att genomföra en politik som tar klimatmålen på allvar, säger Perikles Nalbantis, talesperson för Våra barns klimat.

Så vad ska man då göra som förälder? Och hur kan man våga prata om ämnet, utan att det blir fel? Här listar vi några tips!

Så kan du prata med barn om framtidens klimat

1. Läs på!

Det är viktigt att du som vuxen har koll och vet vad du snackar om. Läs på på WWF, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket och känn själv efter vad för känslor som bubblar upp inom dig.

2. Hitta sätt att agera

Ingen kan inte göra allt men alla kan göra något. Försök att hitta det som du eller ni tillsammans kan göra bättre i vardagen.

– Många barn som lär sig om klimatet i skolan kan bli frustrerade över familjens beteenden om de går stick i stäv med det som de lär sig. Det kan exempelvis vara att familjen flyger ofta eller äter mycket kött, enligt Våra barns klimat rapport.

3. Fråga: ”Hur tänker du kring klimatet?”

Är ditt barn intresserad av miljöfrågor eller inte alls särskilt engagerad? Ställ frågan och få en fingervisning om hen är orolig eller vill engagera sig mer.

– Om barnet verkar oroligt, hjälp till att sätta ord på känslorna och styr samtalet mot att hitta sätt att engagera er tillsammans eller med andra likasinnade.

När man som förälder pratar om klimatet med barn är det viktigt att berätta sanningen men samtidigt poängtera att det inte är ”kört”. Var öppen med känslor, agera tillsammans, gå ut i naturen och ta hjälp av skolan om barnet verkar orolig inför framtiden.

Det här ska du inte göra!

Det finns faktiskt några saker du helst bör undvika när du pratar om ämnet med barn. Här är några riktlinjer!

1. Prata utan att agera

Det är viktigt att vi vuxna engagerar oss och visar att vi bryr oss.

– Känslor av maktlöshet, hopplöshet och ensamhet är vanliga hos unga och några av de känslor vi ska vara försiktiga med, speciellt i kombination med klimatoro.

2. Lägga problemet på individen

Lösningen ligger inte bara på individnivå och vi styrs exempelvis ofta av vanor, värderingar, ekonomi och sociala strukturer.

– Barnen förstår att mer återvinning eller vegansk kost inte kommer att lösa klimatkrisen.

3. Säga att ”allt kommer lösa sig”

Försök att undvika att ge försäkringar om att allt kommer att ordna sig. Barn och unga kan känna att de inte blir hörda och tagna på allvar.

– Motstå frestelsen att hoppa direkt från problemet till lösningarna utan att ge tid för unga att reflektera.

4. Förlita sig på att ny teknik löser problemet

Ny teknik kan hjälpa men det kommer inte ensamt lösa problemet.

– Vi behöver ändra vårt sätt att leva, ingen teknik kommer kunna hjälpa oss att kunna fortsätta på det här viset. Det förstår många unga och de har rätt att bli tagna på allvar i sin oro.

Foto: Michal Urbanek/ Shutterstock

Vill du har fler råd och tips? Här kan du läsa vidare om hur du pratar med barn om framtidens klimat.

Mer:

6 anledningar att handla ekologiskt till familjen

Artikelbild: 1000 Words/ Shutterstock