Mindre barngrupper i förskolan

förskolegrupper

Förskolepedagoger vittnar om att de sällan hinner planera och följa upp verksamheten som de skulle önska på grund av för stora barngrupper. Mindre förskolegrupper är viktigt både för pedagogernas möjlighet att göra ett bra jobb men även för barnens trygghet och möjlighet att få sina individuella behov sedda och uppmärksammade. 

 

LOPPI frågade samtliga partier om de vill prioritera minskade barngrupper i förskolan. Här är deras fullständiga svar!


”Ja. Vi minskar barngrupperna och ökar personaltätheten genom att utbilda och anställa mer personal.”


”Vi vill investera i goda lärmiljöer och små grupper för barn i förskola och fritidshem. Detta betyder bla att mer pengar skjuts till.” 


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


”Ja, vi vill införa en nationell rekommendation om max 15 barn per barngrupp”


Ja, vi vill jobba för mindre barngrupper i förskolan. Föräldrarna måste få mer att säga till om gällande barnomsorg, det måste bli lättare att välja en förskola som passar just dig och ditt barn. Den kommunala barnomsorgen behöver utökas med bland annat familjedaghem och kooperativ. Vi vill också ha mer utbildad personal och bättre pedagogik i förskolan.”


”För oss är det prioriterat att förskolan ska präglas av höga ambitioner för att ge barnen en bra grund att stå på inför skolstarten. Vi vill bland annat säkerställa att alla förskolor lämnar över kunskaper om barnens utveckling genom en kvalificerad överlämning mellan förskolan och förskoleklassen. Vi vill också stärka förskolelärarna genom fler karriärvägar.”

Kristdemokraternas svar
”Ja. Drygt 55 procent av de allra minsta barnen går i barngrupper som är större än Skolverkets högsta riktvärde. Det är en ohållbar situation! Att minska barngrupperna är därför avgörande för att säkra barnens trygghet och utveckling. Minskade barngrupper är också viktigt för att skapa förutsättningar för andra åtgärder i förskolan såsom mer tid för varje barn, fokus på trygghet och anknytning för de minsta barnen, att personalen stannar kvar i yrket och att barn med särskilda behov får stöd. Vi satsar en halv miljard extra på att minska barngrupperna. Kommunerna ska införa ett maxtak för barngrupperna enligt Skolverkets riktmärke om högst 12 barn för barn mellan 1-3 år och högst 15 barn för barn mellan 4-5 år.”


”Ja, i många kommuner driver Liberalerna att barngrupperna ska minska, oftast genom omprioriteringar i kommunens budget.”

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor

Hur många timmar får du ha ditt barn på förskolan?

Hur länge får man ha barn på förskolan?

Alla kommuner är skyldiga att erbjuda förskoleplats till samtliga barn från och med att de fyllt 1 år. Detta gäller oavsett om föräldrarna arbetar, studerar eller är arbetslösa. I dagsläget får barn till arbetslösa/föräldralediga rätt till minst 15 timmar/vecka enligt skollagen. Generellt sett får barn till arbetade föräldrar närvarotid som är densamma som föräldrarnas gemensamma arbetstid samt restid (alltså att föräldern som börjar senare lämnar senare, föräldern som slutar tidigare hämtar tidigare). 

 

LOPPI frågade samtliga partier om de anser att antal timmar föräldrar har rätt att ha barnen på förskola ska regleras statligt eller kommunalt. Här är deras fullständiga svar!


”Det finns och ska finnas garanterade lagstiftade miniminivåer för hur många timmar som alla har rätt till.”


”Miljöpartiet har inga förslag på förändringar gällande det här.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


”Staten bör skjuta till ett öronmärkt anslag för barnomsorg vid obekväm arbetstid, samt införa en lagstiftning som ålägger samtliga kommuner att tillhandahålla nattöppen förskola om rimlig efterfrågan finns.”


”Vi tycker att förskolan ska vara tillgänglig för fler barn, men att det inom ramen för detta ska vara upp till kommunerna att bestämma.”


”För barn till föräldrar som får försörjningsstöd och är arbetslösa vill vi utöka rätten till allmän förskola till 30 timmar i veckan, eftersom förskolan spelar särskilt stor roll för barn som kommer från studieovana hem. Vi vill även inför språkförskola för alla nyanlända barn, så att de verkligen får en chans att lära sig bra svenska innan de börjar skolan.”

Kristdemokraternas svar


”Kristdemokraterna anser att nuvarande 15 timmar är en bra nivå och har inga förslag på ändringar utan menar att kommunerna själva ska besluta om de vill gå utöver denna nivå.”


”Vi tycker att det ska fortsätta att vara statligt reglerat. Vi vill utöka från dagens 15 timmar i veckan för barn till arbetslösa och föräldralediga, till 30 timmar i veckan.”

 

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor

Vabruari ÄR på riktigt – här är statistiken som bevisar!

Vabruari är på riktigt - här är statistiken som bevisar

Feber, ynkliga barn och en massa arbetsuppgifter som väntar på jobbet – har du också funderat på hur ”alla andra” överlever februari? Nu behöver du inte längre känna dig ensam, för här presenterar vi bevisen på att Vabruari är for real för de allra flesta småbarnsföräldrar.

Läs också: ”VAB-panik! Slipp bråk och stress och få mysigare VAB”

Det är Blocket Jobb som i samarbete med Kantar Sifo gjort undersökningen bland småbarnsföräldrar som visar att tre av tio yrkesarbetande småbarnsföräldrar med barn under 18 år blir stressade av att vobba. Anledningen till stressen är främst känslan av att både jobb och barn blir lidande av vobbdagen. Men hela 23 procent uppger att de inte har möjlighet alls att vobba i sitt yrke. Kanske är det ändå rätt bra då, med tanke på statistiken?

– Det är synd att så många föräldrar känner sig tvingade att jobba medan de är hemma med sjukt barn, då det är en tydlig stressfaktor för många, säger Anna Bergius, affärsområdeschef på Blocket Jobb angående undersökningen.

I undersökningen uppger även 70% av föräldrarna att de i stort vill jobba mindre för att få mer tid med sina barn.

Läs också: ”Håll barnen friska i vinter – 6 tips för färre sjukdagar!”

Statistiken som bevisar att vabruari är ett faktum

  • Barn i förskoleåldern är i snitt sjuka 6-8 gånger per år (men är det fler än vi som känner att siffran 6-8 gånger per februari är mer rimlig just nu?)
  • 38% av alla förskolebarn har symtom på infektion i snitt halva februari.
  • Har du ett barn under fyra år? Då kommer hen mest sannolikt kunna bocka av 6-8 luftvägsinfektioner per år fram till fyraårsdagen.

Källa: Blocket Jobb med Kantar Sifo

Läs också: ”När ska barnen stanna hemma från förskolan?”


Vad är ”vobba”?

Vobba är ett ord som används för att beskriva en arbetsdag där man arbetar hemifrån och är tar hand om sjuka barn samtidigt. Till skillnad från när man vabbar tar man alltså inte ut någon ersättning från försäkringskassan, utan får och ger lika mycket som under en ”vanlig” arbetsdag efter överenskommelse med arbetsgivaren. Ska man vobba är en förutsättning att yrket man har gåt att utöva hemifrån.


Läs också:

”17 tips på saker att göra med barn när du vabbar”

Urinvägsinfektion hos barn måste behandlas omgående