Har du ett särbegåvat barn? Här är 15 kännetecken!

särbgåvat barn

15 kännetecken på att ditt barn är särbegåvat

Stort ordförråd men känslig och rastlös? Då kan det vara ett tecken på att ditt barn är särbegåvat. Har du ett särbegåvat barn brukar det visa sig redan från tidig ålder. Det är i många fall extremt viktigt att upptäcka barnets särbegåvning tidigt för att barnets omgivning ska få en chans att möta barnets stimulansbehov. Gör omgivningen inte det, kan det få mycket negativa konsekvenser. 

Särbegåvade barn visar ofta upp kännetecken redan så tidigt som vid ett års ålder. Stämmer karaktärsdragen in på ditt barn?

Särbegåvat barn? Här är kännetecknen!

Ditt barn…

 1. är extra känsligt 
 2. är väldigt intensivt
 3. har ett större ordförråd än sina jämnåriga 
 4. använder en strukturerad meningsuppbyggnad och ett mer utvecklat språk än sina jämnåriga
 5. blir lätt uttråkad
 6. lärde sig att skriva och läsa tidigare än sina jämnåriga 
 7. blir lätt rastlös 
 8. förvånar sin omgivning med sina kunskaper inom ett visst område
 9. tycks ha lätt att förstå matematik
 10. är extremt frågvist
 11. har väldigt specifika intresseområden som det blir som uppslukad av 
 12. dagdrömmer ofta
 13. är mycket självkritiskt
 14. tycker skolarbetet är enkelt och omotiverande
 15. tycks ha svårigheter med att passa in bland sina jämnåriga

Särbegåvade barn i skolan 

Ett särbegåvat barn behöver inte nödvändigtvis prestera bra i skolan. Snarare tvärtom så kan barnet finna uppgifterna och undervisningen så enkel att ditt barn blir uttråkat och omotiverat. Det är nästan vanligare att särbegåvade barn finner det svårt i skolan eftersom de inte får den stimulans de behöver. Ett barn som tvingas anpassa sig till en lägre intellektuell nivå för att passa in kan få problem. Det kan ta sig uttryck som passivitet, explosivitet, trotsproblematik eller att barnet helt enkelt drar sig undan. 

“Runt ett av tjugo barn – ungefär ett barn per förskolegrupp eller skolklass – räknas som särbegåvat.

De här barnen känner du igen genom att de inte följer den vanliga utvecklingen. De använder mer avancerade meningar och har ett större ordförråd än sina jämnåriga.“ säger Mona Liljedahl, speciallärare, i ett reportage om specialpedagogik på sidan Läraren.se. 

Vad händer om man inte upptäcker ett särbegåvat barn? 

Många särbegåvade barn får idag felaktiga adhd- eller aspergersdiagnoser. Det är ett enkelt svar på barn som inte riktigt passar in i skolmiljön och medicineringen blir då även den felaktig. 

De låga stimulansen kan vara väldigt utmattande för ett särbegåvat barn. Understimulans tär hårt på barnet och det kan känna att tiden i skolan är mycket meningslös. Detta kan resultera i skolkning eller hemmasittande. Många utvecklar fobier, ångestproblem, depression eller annan typ av psykisk ohälsa som följd. Det är därför extremt viktigt att upptäcka de särbegåvade barnen för att kunna erbjuda dem mer intellektuellt krävande aktiviteter än för deras jämnåriga klasskompisar. 

 

Särbegåvning är medfött

Särbegåvning anses vara medfött och kan alltså inte tränas fram.  Det handlar om sättet hjärnan tar till sig information, menar experterna.

De särbegåvade barnen utvecklas tidigt och det beror på deras snabba och annorlunda sätt att tänka. Denna förmåga kommer att sitta i hela livet även om man inte upptäcker ett barns särbegåvning eller lyckas möta barnets särskilda stimulans behov. Man behöver alltså inte bara orolig att särbegåvningen ska försvinna.

Källa: lararen.se, mabra.com Bildkälla: Yuliia D/Shutterstock 

Läs också

 1. 8 tips på hur du blir världens bästa förälder
 2. 8 lärorika appar för små barn – föräldrarna tipsar!