Är annandag pingst en röd dag?

Våren är fylld med helgdagar där du kan ta vara på ledig tid i solen. Men det kan vara svårt att komma ihåg vilka dagar som är röda.

Pingsten är en betydelsefull högtid för kristendomen –  helgen kallas ofta för “kyrkans födelsedag”. Här besvarar vi de vanligaste frågorna kring denna högtid!

Varför firar vi pingst?

På Kristi himmelsfärdsdag tröstade Jesus sina lärjungar med löftet att de inte skulle lämnas ensamma när han återvände till himmelen. Han försäkrade dem om att den heliga Anden skulle komma och stanna hos människorna för alltid.

Tio dagar senare visade sig den heliga Anden för lärjungarna. Uppfyllda av Andens närvaro började de ivrigt sprida det kristna budskapet och grunda församlingar. Det är denna händelse som ofta kallas för pingst och betraktas som ”kyrkans födelsedag”.

När infaller pingst 2024?

Pingsten bygger precis som påsken och kristi himmelsfärs på måncyklerna och infaller därför under olika datum varje år. Pingsten infaller alltid tio dagar efter Kristi himmelsfärdsdag, vilket även är 50 dagar efter påsk. Ordet pingst kommer av grekiskans pentecosté, som betyder den femtionde.

Eftersom påsken är en rörlig högtid så finns det inget fast datum för pingsthelgen. Däremot infaller pingstafton alltid på en lördag, pingstdagen på en söndag och annandag pingst på en måndag.

2024 infaller pingsten på följande datum:

Pingstafton – lördag 18 maj 2024
Pingstdagen – söndag 19 maj 2024
Annandag pingst – måndag 20 maj 2024

Är annandag pingst en röd dag?

Vilka av högtidens tre dagar är röda? Svaret är att pingstafton inte är en helgdag, medan pingstdagen är det – den infaller alltid på en söndag.

När det gäller annandag pingst så var detta en allmän helgdag fram till 2005. Då blev Sveriges nationaldag istället en röd dag. Numera är annandag pingst alltså inte en röd dag.