Så hanterar vi barnens oro – Barnpsykologen svarar

Det är en omtumlande värld vi lever i och vi läser varje dag om nya hemska händelser både inom och utanför Sveriges gränser. Hur pratar vi med våra barn kring sådana händelser och hur kan en förälder ta hand om sitt barn som varit med om en traumatisk händelse? Vi fick en intervju med Jannes Grudin, barnpsykolog på Rädda barnen.

1. Vad kan en förälder göra för att på bästa sätt ta hand om ett barn som varit med om en traumatisk händelse? 

– När det handlar om yngre barn är det viktigt att man som förälder håller sig så lugn och trygg som möjligt, trots att man själv känner sig orolig. När det är något extra jobbigt som hänt och man som förälder inte orkar med, kan man ta hjälp av sitt närverk, det vill säga släkt och vänner. Generellt är det vuxna stödet allra viktigast och det är från de vuxna som barnet känner väl och har förtroende för. Ett barn tolkar oftast sina föräldrars beteende, det vill säga om föräldrarna är lugna blir barnet lugn och tvärtom. Det kan vara värre för ett barn att se sina föräldrar rädda än vad faktiskt händelsen är. Det jag vill föra fram med detta är att det finns mycket utrymme för vuxna att göra vettiga och rätt saker för barnet i en sådan situation.

2. Hur förklarar man döden för ett barn som ännu inte har förstått vad döden är? 

– Barn behöver få svar på sina frågor och man kan förklara så ärligt och konkret som möjligt anpassat efter barnets ålder och utvecklingsnivå. Har barnet direkta frågor som man själv som vuxen tycker är svåra är det bättre att man svarar på frågorna konkret än att man kommer med omskrivningar. Samtidigt kan man tänka på att inte bre på med för mycket vuxendetaljer som barnet inte är moget för. 

3. Hur kan man lugna ett barn som är orolig över att samma sak som visats på nyheter eller i sociala medier ska hända barnet? 

– Som förälder ska man vara lugn, trygg och saklig i en sådan situation. När föräldrar läser om händelser som gäller barn, är det vanligt att det är de som reagerar och blir oroliga istället för barnet. Därför är det viktigt att ställa sig frågan; ”Är det jag som är orolig nu eller är det mitt barn som är orolig?” Det är fullt naturligt att känna oro inför det som händer världen och det är viktigt att föra fram till sitt barn att det händer både bra och dåliga saker i världen och så kommer det alltid vara. Man kan inte skydda sitt barn från alla hemskheter i världen men man kan förklara och berätta så bra som möjligt.

4. Vilka är dina bästa tips till föräldrar om något hemskt skulle inträffa? Hur ska de ta hand om och bemöta sina barns reaktioner? 

– Det viktigaste är det man gör innan en eventuell traumatisk händelse skulle inträffa. Det är alltså viktigt att värna om sin relation till sitt barn, bygga upp en trygghet, stärka varandra i vardagen och få barnet att känna att den har vuxna i sin omgivning som bryr sig om en. En annan viktig sak är att man förmår sig själv som vuxen att kunna hantera svåra situationer rent känslomässigt. Kunskap är också en viktig del i det hela, om man vet vad som kan ske med ett barn som är med om en traumatisk händelse kan man lättare hantera situationen. Sammanfattningsvis är det alltså tre viktiga saker att tänka på; det goda i vardagen, kunna hantera sina egna känslor och skaffa kunskap. Majoriteten för de som drabbas av en traumatisk händelse är reaktionerna övergående, vilket innebär att de inte behöver professionell hjälp utan det räcker med en vuxen i sin närhet som man kan få stöd av.

(Den här artikeln är uppdaterad 10 april 2017 och publicerades i samband med skolattacken i Trollhättan i november 2015.)