Logopeden tipsar – 4 bra och utvecklande appar till dina barn

Ett perfekt läromedel, eller en fara för våra barns sociala utveckling? LOPPI har pratat med logopeden Malin Pettersson, som i sitt arbete möter barn och unga med olika kommunikativa svårigheter, för att reda ut vad som egentligen gäller kring barns användning av surfplattor. Dessutom listar hon fyra tips på appar som du kan låta ditt barn använda med gott samvete!

Malin, behöver vi vara oroliga över våra barns skärmanvändande, eller tycker du snarare att folk är FÖR oroliga?
– Att vi oroas och har svårt att se användningsområden hör nog till att surfplattor fortfarande är lite nytt och främmande, och här kan oron nog vara en generationsfråga. Vi som vuxna ska dock självklart vara vaksamma på om vi låter våra små spendera alltför mycket tid framför skärmen.

Från vilken ålder anser du att ett barn är moget för att börja använda skärmar?
– Här är det viktigt att använda sunt förnuft, känna in sitt barn och avgöra efter det. Idag finns appar som marknadsförs för barn i åldern 0-2 år. Men det är viktigt att ha i åtanke att oavsett hur pedagogiskt riktig och utvecklande en app upplevs vara kan den aldrig ersätta interaktion och samspel med andra människor.

Vad kan ett barn lära sig vid en skärm?
– Ensam med en surfplatta tror jag att barnet i någon mån kan utveckla vissa färdigheter. Min erfarenhet är dock att barn som sitter själva framför skärmen främst väljer appar som syftar till att underhålla. Tillsammans med en vuxen, eller i alla fall under en vuxens vakande ögon, tror jag däremot att en som barn absolut kan lära sig saker via paddan.

Kan det bli för mycket?
– Självklart kan det bli för mycket, precis som det kan bli med allting annat!

Tycker du att man bör ha viss ”skärmtid”?
– Jag tror att det är viktigt att man är tydlig gentemot barnet kring hur lång tid barnet kommer få sitta med surfplattan. Det brukar också vara strategiskt att i god tid förbereda barnet på när tiden håller på att ta slut. På så vis slipper man irritation som kan uppstår hos barnet när hen är tvungen att avbryta.

På vilket sätt använder du dig av appar i ditt arbete som logoped?
– Jag använder en rad olika appar beroende på barnets behov. På marknaden finns appar vars syfte kan tyckas oklart, men det finns också guldkorn som på ett ändamålsenligt sätt kan träna alltifrån berättande till ordförråd, kategorisering, trycka/hända-samband och så vidare. Som vuxen kan det vara bra att se över och få en uppfattning om de appar man laddar ner till sitt barn. Ska man arbeta med appar tillsammans med sitt barn på ett mer funktionellt vis tror jag att det är viktigt att man låter denna typ av träning få ta tid. Sätt dig tillsammans med ditt barn och arbeta gemensamt med en specifik app. Utöver det som appen i sig avser att träna kan gemensamt arbete med denna också vara ett sätt att träna exempelvis samspel och turtagning.

Marias tips på bra appar för barn

NALLEMIX
För övning av kategorisering och sortering. Tillsammans med en vuxen kan appen också fungera toppen för att öva benämning och expressivt språk. Passar för barn i åldern 2-4 år.

FONEMIXO
Med denna app tränas olika språkljud genom memoryspel. Innan man laddar ner denna app kan det dock vara bra att ha haft kontakt med en logoped som kan bekräfta eller dementera om ditt barn verkligen behöver träna på detta. Det är förväntat att vissa språkljud tar tid att hitta och bli säker på. Passar för barn i åldern 4-6 år.

BORNHOLMSLEK
För de lite äldre barnen som kanske är på väg att börja läas och skriva är detta en bra app som tränar fonologisk medvetenhet vilket en skulle kunna säga är grunden för att kunna läsa. Denna app låter bland annat barnet lyssna efter ljud och rim, bygga ord samt få sagor berättade för sig.

BILD- OCH KAMERAFUNKTIONEN
Att använda surfplattans kamerafunktion för att ta bilder som sedan kan fundera som stöd när barnet ska berätta vad hen exempelvis gjort under dagen är ett bra sätt dels för att stötta upp minnet, dels för att ha något fysiskt att kunna samspela kring. Dessutom möjliggör bilden att en som omgivning kan ställa adekvata frågor till denna för att på så vis utveckla barnets berättande.

Foto: bbernard/Shutterstock.com

Läs också: 10 tips för bättre harmoni i familjen 2023

Eftersom våra barns händer är små så finns det ju en liten risk att ditt barn råkar tappa mobilen i vatten. I videon nedan ser du vad du måste göra då!