Skaffa julgran – det ska du tänka på

Så väljer du julgran

Att välja rätt julgran kan vara en viktig del av julens förberedelser. För att göra detta miljövänligt finns det några saker att tänka på enligt Naturvårdsverket:

  1. Föredra krav-märkta granar: Ett första steg är att leta efter Krav-märkta julgranar, som är bättre för miljön. Dessa är oftast rödgranar eller kungsgranar, men tillgången kan vara begränsad eftersom efterfrågan överstiger utbudet​​.
  2. Undvik plastgranar: Plastgranar har en högre total miljöpåverkan jämfört med riktiga granar, på grund av faktorer som produktion, transport och giftiga kemikalier vid nedbrytning. Om du redan äger en plastgran, är det bäst att använda den så länge som möjligt​​.
  3. Välj lokalt odlade granar: Om det inte går att hitta en Krav-märkt gran, är nästa bästa alternativ att köpa en lokalodlad rödgran. Lokalodling minskar transportens miljöpåverkan. Kungsgranar och andra ädelgranar som inte är Krav-märkta bör undvikas, då de ofta odlas med användning av gödsel och bekämpningsmedel​​.
  4. Välj granar från gallring: Om möjligt, välj en gran från områden där gallring behövs, till exempel längs skogsvägar. Detta bidrar till biologisk mångfald och är ett bra sätt att använda resurser som annars skulle gå till spillo. Kom ihåg att alltid få tillstånd från markägaren​​.
  5. Sköt om granen för längre hållbarhet: För att undvika att granen barrar, introducera den gradvis till inomhusmiljön och se till att den alltid har tillgång till vatten. Ett snitt längst ner på stammen kan också hjälpa granen att absorbera vatten bättre​​.
  6. Tänk på återvinning och återanvändning: Efter julen, överväg att återanvända delar av granen för att skapa hantverk, som spagetti-slevar eller väderpinnar. Kontakta din kommun för information om återvinning av julgranar, eftersom många kommuner samlar in granar för energiproduktion, vilket är mer effektivt och miljövänligt än att elda upp dem själv​​.

Äntligen jul! Här är 40 roliga jullekar för barn

Julgransfakta

Att välja en miljövänlig julgran är inte bara bra för miljön, utan kan också vara en rolig och lärorik process. Här är några intressanta fakta och tips som kan göra ditt val ännu mer givande:

  • Julgranens Historia: Julgranstraditionen har sina rötter i Tyskland och spreds över Europa under 1800-talet. I Sverige blev traditionen populär under senare delen av 1800-talet.
  • Biologisk mångfald: Att välja granar från gallring kan gynna den biologiska mångfalden. Genom att gallra bort mindre granar från lövrika områden, hjälper du skapa en mer varierad skogsmiljö.
  • Doften av Jul: En riktig gran bidrar inte bara med visuell skönhet, utan också med en frisk doft som kan förhöja julstämningen i hemmet.
  • Kreativa Återanvändningsidéer: Förutom att skapa hantverk från granens grenar, kan barr användas för att skapa naturliga doftpåsar eller som dekoration i kransar och juldekorationer.

Foto: Pexels