När tar man bort julpynt – så lämnar du granen på rätt plats

Julen är en av de mest älskade högtiderna. Men när julen väl är över, uppstår ofta frågan: När är det lämpligt att ta bort ditt julpynt?

När är det sportlov 2024? Sportlovsdatum för alla orter!

När tar man bort julpynt – traditioner och tumregler

Traditionellt sett har Tjugondag Knut, den 13:e januari, markerat slutet på julen. Detta datum, som infaller 20 dagar efter julafton, anses av många vara den passande tiden för att ta bort sitt julpynt. Denna tradition baseras på den gamla svenska folktron där Knut jagar ut julen. Det är vanligt att familjer samlas för att ”kasta ut granen” och därmed symboliskt avsluta julperioden.

Men, som med många traditioner, finns det variationer och personliga preferenser. Vissa kan välja att ta bort sitt julpynt direkt efter nyårsfirandet, medan andra kan välja att vänta till efter Trettondedag jul, den 6:e januari. Denna dag markerar de tre vise männens ankomst till Betlehem och är också en officiell helgdag i Sverige.

40 (!) roliga saker att göra på sportlovet med barn

När tar man bort julpynt – ditt personliga val

I dagens samhälle påverkas många av sina egna scheman och livsstilar. Det finns inget ”rätt” eller ”fel” sätt att hantera denna tradition, och det är helt acceptabelt att anpassa sig efter eget tycke. Vissa kan känna att de vill behålla julstämningen lite längre, särskilt under de mörka vintermånaderna, medan andra kan föredra att starta det nya året med en renare och mer minimalistisk miljö.

Sportlovsaktiviteter i Göteborg: Roliga utflykter för hela familjen

När tar man bort julpynt – miljöaspekter och återvinning

När julpynten väl tas bort är det viktigt att tänka på miljön. Naturliga julgranar bör återvinnas på ett ansvarsfullt sätt. Många kommuner erbjuder särskilda insamlingsplatser där granarna kan lämnas för kompostering. Även julbelysning och elektroniska dekorationer bör hanteras på ett miljövänligt sätt, med tanke på återvinning och korrekt avfallshantering.

I Sverige finns flera sätt att återvinna julgranar och julpynt, med fokus på miljövänliga lösningar. Här är några exempel från olika delar av landet:

  1. Uppsala vatten och avfall rekommenderar att julgranar återvinns på tre olika sätt: i den egna komposten, nerklippt och förpackad i hushållets kärl för restavfall, eller genom att lämnas som trädgårdsavfall till återvinningscentral​​.
  2. Stockholm vatten och avfall erbjuder flera alternativ för återvinning av julgranar. Det finns fasta insamlingsplatser och tillfälliga uppsamlingsplatser där sopbilar hämtar granarna enligt schemalagda rutter. Efter insamlingen används biokol från granarna som växtnäring i Stockholms planteringar och binder koldioxid i jorden. Värmen från biokolproduktionen tas till vara som fjärrvärme​​.
  3. SRV Återvinning testar kvartersnära insamling av julgranar i Huddinge och Tullinge. De insamlade granarna återvinns genom förbränning, där värmen tas tillvara i kraftvärmeverk som genererar el och värme​​.
  4. En artikel från Land.se förklarar att julgranar inte bör lämnas hur som helst vid återvinningsstationer, utan på anvisade platser. De påpekar också att det är olagligt att bara kasta ut granen på gatan eller i skogen, då det räknas som nedskräpning​​.

Läs mer: Sportlovsaktiviteter i Malmö: Så maxar ni ledigheten!

Foto: Unsplash