Granskning: Så många farliga gifter finns på lekland

barn-lekland

Var tioende produkt avsedda för barns offentliga miljö innehåller förbjudna ämnen. Det rapporterar Kemikalieinspektionen i sin senaste granskning.

I Kemikalieinspektionens senaste rapport granskades 90 varor från 29 olika företag kopplade till barns offentliga miljöer, såsom lekplatser och lekland. Upptäckten? 9 varor innehöll otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet i lagstiftningarna – en siffra som motsvarar 10 procent av de kontrollerade varorna.

Mjuka plaster, gummi och skumplast var de främsta produkterna som granskades. I analysarbetet såg man att flera produkter innehöll förbjudna ämnen ur ämnesgruppen PAH:er som innehåller många cancerframkallande ämnen. Flamskyddsmedlet TCPP, jäsmedlet ADCA och mjukgörararen DIBP hittades även genom analyserna. Just dessa ämnen misstänks kunna orsaka cancer, allergi respektive nedsatt reproduktionsförmåga.

– Det är viktigt att få bort ämnena ur barnens miljö. Barnen utsätts inte för akuta risker men på sikt kan den totala mängden kemikalier orsaka skador på barnens hälsa. Därför måste företag ställa tydliga krav på sina leverantörer gällande vilka kemikalier som inte får finnas i de här produkterna. Detsamma gäller för inköpare på exempelvis förskolor, skolor och lekland, säger Mariana Pilenvik, inspektör på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

Farliga kemikalier och gifter som hittades i produkterna:

Detta är information är från Kemikalieinspektionens rapport.

PAH:er:  Polycykliska aromatiska kolväten. Ämnesgruppen innehåller många cancerframkallande ämnen.  Ämnena hittas bland annat i olika typer av gummiprodukter tillverkade av återvunna bildäck.

TCPP: Ett flamskyddsmedel. Det finns misstankar om att TCPP kan vara cancerframkallande.

ADCA: Ett jäsmedel som används i gummi och plastindustrin. Ämnet hittas ofta i olika typer av skummade plaster. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

DIBP: En ftalat som används som mjukgörare i plastmaterial. Kan läcka ut ur plast och tas upp av kroppen. Klassas som hormonstörande och kan skada förmågan att få barn. Människor och miljön exponeras för många olika ftalater och det är den totala exponeringen som kan vara problematisk.

Artikelbild: Romrodphoto/ Shutterstock

Mer:

Det här bråkar ofta mammor om på nätet

4 anledningar till att trots är något BRA