Så länge smittar din magsjuka: inkubationstid och spridning

Magsjuka

Magsjuka kan du drabbas av under hela året. Störst risk för att bli drabbad är dock under vintern. Läs mer om hur lång inkubationstiden är för magsjuka och vad du kan göra för att undvika att smittas. 

Inkubationstiden för magsjuka är enligt Folkhälsomyndigheten 12-48 timmar. Men det är viktigt att ha i åtanke att den smittade personen kan sprida smittan i flera dygn efter att den har tillfrisknat. 

Virus är den vanligaste orsaken till magsjuka

Enligt Vårdguiden är den vanligaste orsaken till magsjuka i Sverige att man har fått ett virus. I sådana fall är det vinterkräksjukan där caliciviruset ligger bakom dina symptom. 

Läs mer: När ska barnet stanna hemma från förskolan?

Symptomen utöver kräkningar och diarré är oftast feber, ont i magen, illamående och huvudvärk. För det mesta får du flera av dessa symptom.  Du blir ofta sjuk ganska snabbt. Även om du kan må väldigt dåligt blir magsjukan sällan så pass allvarlig. Det vanliga är att den går över av sig själv, det räcker oftast att vila och dricka mycket. 

Undvik smittspridning

För att undvika att bli magsjuk är det väldigt viktigt med god handhygien. 

Se alltid till att tvätta händerna noga på arbetsplatsen och uppmuntra ditt barn att göra likadant på förskolan. Både du och ditt barn ska stanna hemma vid kräkningar eller diarré. För att återgå till arbetsplatsen, skolan eller förskolan ska ni ha varit symtomfria i minst 48 timmar. 

Barn och magsjuka

De vanligaste symptomen, för barn som är under ett år, är kräkningar och diarré. Bara ett par dagar efter att barnet smittats kommer symptomen komma ganska snabbt. Det är också väldigt vanligt att barnet inte kommer att vilja äta någonting, men se till att barnet hela tiden får i sig vätska, detta är särskilt viktigt om barnet är under ett år och har kraftiga diarréer.  

Bildkälla: Aleksandra Suzi / Shutterstock

Läs mer: Hålla barnen friska i vinter – 6 tips för färre sjukdagar!