När börjar barn prata? Allt om språkutvecklingen

När börjar barn prata? Det är som med allt annat inom barns utveckling olika exakt vid vilken ålder barn börjar prata. Det finns saker du som förälder kan göra för att stimulera barnets språkutveckling.

Barn brukar säga sina första ord någon gång mellan ett och två års ålder, men den språkliga utvecklingen varierar mycket från barn till barn. Det är vanligt att flickor pratar tidigare än pojkar. Barn förstår mycket mer av språket än vad de själva ger uttryck för och genom att prata med ditt barn stimulerar du inte bara barnets språkutveckling utan också barnets förmåga att att tänka själv.

Läs också: Fråga experten om jämställdhet, normer och integritet

Kan bli frustrerade

Barn som precis börjat prata kan bli frustrerade när de inte kan uttrycka allt i ord. Dock tar barn till knep och använder gester och pekar gärna för att göra sig förstådda. Du som förälder kan genom att lyssna och ha ögonkontakt visa att du tar barnet på allvar. Det uppmuntrar ditt barn i språkutvecklingen och ditt barn får bekräftelse.

Läs böcker tillsammans

Ett annat tips för att barnet ska utveckla sitt språk är att titta i böcker tillsammans och prata om vad ni ser på bilderna. Att få höra samma berättelse om och om igen är något som barn i den åldern uppskattar. Igenkännande och repetition är viktigt för inlärningen. Att sitta och läsa och prata är också viktigt för det sociala samspelet.

Läs också: 5 lekar som främjar ditt barns språkutveckling

50 ord runt 2 år

Vid tvåårsåldern kan många säga cirka 50 ord, men det är väldigt varierande. En del barn har större ordförråd än så, och andra har mindre ordförråd. Saker som har stor betydelse för barnet brukar vara de första orden. Exempel på det är pappa, mamma, vovve, lampa. En del barn kan sätta ihop två ord vid den här åldern, som “ha den” eller uttrycka behov som “Ella ledsen”.

Varje barn är unikt och utvecklas individuellt. Men några färdigheter är gemensamma för de flesta barn i en åldersgrupp. Barn mellan ett och två år brukar:

– säga sina första ord
– säga åtta till tio enkla ord (ett och ett halvt år)
– sätta ihop tvåordsmeningar (närmare två år)
– kunna hämta en sak, till exempel nallen, om man ber om det
– kunna peka ut kroppsdelar när man till exempel frågar “Var är näsan?”.
Källa: 1177.se