Barn hostar och kräks på natten – frisk på dagen? Det här gäller

Att barn kräks beror inte alltid på magsjuka. Barn reagerar nämligen ofta ganska starkt på slem som samlas när de ligger ner på natten. Men är det dags att vabba imorgon bitti? Så här säger Folkhälsomyndigheten!

Det finns lite olika saker att hålla reda på när det kommer till barns symtom. När ska de egentligen stanna hemma och när är det okej att de går tillbaka till förskola eller skola?

Känner du igen dig? ”Han hostar tills hans spyr – varje natt!”

Covid-19 och kvarvarande symtom: skolbarn

Det är ibland lite lurigt att veta om ett barn är sjuk eller frisk nog att stanna hemma från skola eller förskola när de hostar. Har ditt barn testat positivt för corona men har kvar hosta? Så här säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten:

– Tidigare har denna grupp (barn och unga, reds. anm) rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar.

Har ditt barn testat positivt för corona ska barnet vara symtomfritt i två dygn. Har det gått sju dagar, och symtomen är milda men kvarvarande, är det alltså okej att gå tillbaka.

Läs också: 17 tips på saker att göra när du vabbar

Covid-19 och kvarvarande hosta eller snuva: förskolebarn

Eftersom man ofta inte testar så pass små barn har Folkhälsomyndigheten satt upp följande riktlinjer:

”När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.”

Här kan du läsa mer!

Generellt gäller samma regler även utan covid-19

Om ditt barn testat negativt för covid-19 gäller i princip samma regler som om hen testat positivt: stanna hemma till barnet är friskt – men om det finns kvarvarande milda symtom, som hosta och snuva, betraktas barnet inte som smittsamt efter sju dagar.

Barn hostar mer på natten

När ett barn har slemhosta är det inte alls särskilt ovanligt att barnet reagerar genom att spy på natten. Även om barnet är friskt på dagen och feberfri kan barnet alltså bli mer sjukt på natten igen. Om ditt barn får feber under natten och kräks av hosta är det bäst att barnet stannar hemma från förskolan, eftersom barnet behöver tid för återhämtning. Risken för att barnet skulle insjukna i något värre, eftersom barnet redan har lite nedsatt immunförsvar, gör det enkelt att ta beslutet att stanna hemma och vabba.

Artikelbild: Unsplash

Läs också

  1. Lindra hosta hos barn - 9 tips
  2. Ont i halsen hos barn – symtom och lindring