Att skiljas med barn – Här är barnpsykologens bästa råd

Malin Bergström är barnpsykolog, forskare och fyrabarnsmamma och arbetar inom barnhälsovården i Stockholms län. Hon är också docent vid Karolinska Institutet, där hon i Elvis-projektet forskar om växelvis boende för barn. Nu har hon kommit ut med en ny bok som riktar sig till dig som skiljer dig och har barn:  ”Att skiljas med barn”.
Varför ville du skriva den här boken?
– Jag tyckte att den saknades och vet att det finns ett stort behov av vägledning när man separerar som föräldrar. Jag och mina kolleger i forskningsprojektet Elvis, om barn i växelvis boende får mejl från oroliga föräldrar varje vecka. Föräldrar vill veta vad forskningen säger om vad som är bäst för barnen.
Hur påverkar det generellt ett barn att ha föräldrar i två olika hem?
– Vi har studerat barn från ungefär tre års ålder och sett att de generellt mår bättre än barn som enbart bor med en förälder efter separationen. Vi tänker att det kan bero på att de fortfarande får ett nära föräldraskap i vardagen från båda sina föräldrar. Men det kan också bero på att de mådde bra redan innan föräldrarna separerade eller att föräldrar som kan komma överens och har förtroende för varandra oftare väljer växelvis boende. Det kan också vara så att barn som enbart bor med en förälder i större utsträckning har en förälder som är sjuk eller inte klarar av föräldraskapet och då påverkar det förstås hur barnet mår. I våra nya studier undersöker vi det.
Vad vill du förmedla till föräldrar som ska/har separerat?
– Att jobba på att skapa ett rimligt föräldrateam. Att skilja alla de känslor som finns i parrelationen från det fortsatta gemensamma föräldraskapet och jobba på att renodla det med barnen i fokus. I stridens hetta kan det låta absurt att sträva efter en neutral, korrekt och trevlig ton i föräldrateamet men jag påstår ändå att det är dit man ska. Föräldrateamet ska så småningom bli stabilt och förutsägbart och då är det bra om man jobbar på att få den relationen lite fyrkantig och korrekt. Jag brukar föreslå att man tänker på någon på jobbet som man verkligen inte gillar och sen beter sig ungefär likadant mot sin medförälder.
Ge barnet hopp under separationen
– Det är också viktigt att ha ett pågående samtal om separationen och familjelivet innan med barnen. Alltför många barn berättar om hur tyst det blivit omkring dem och att de inte haft någon att vända sig till med sina tankar och känslor. Även om vi själva blir berörda av att prata om vad vi går igenom behöver vi därför göra det, för barnens skull.
Jag brukar också säga att det är viktigt att ge barnet hopp under separationen. Barn har inte förmåga till metatänkande, de lever här och nu. Vi vuxna måste lyfta blicken och säga att ”ja, det är tungt och sorgligt nu men längre fram kommer vi bli glada igen och få det bättre. Det ska vi föräldrar se till”.
Sen behöver vi också komma ihåg att en separation ska lösa problem som var olösliga i relationen. Det finns ett annat liv där framme. När man gått sönder klart.

Tre konkreta råd till föräldrar som vill bli ett bättre föräldrateam

1. Se till att din medförälder får nödvändig information från din barnvecka. Hitta neutrala sätt att kommunicera. Gärna ett särskilt mejlkonto.

2. Lyft varandra inför barnet. Jobba på lojalitet med varandra i föräldrateamet.

3. Inte bara öppna bråk utan också iskyla och grinighet påverkar barn. Jobba på att hitta en schysst ton mot varandra. Det är nämligen bra för barn att ha två par ögon som ser dem och kommunicerar med dem. Det stärker barns skyddsnät.

Läs också: LOPPIs Elina Casell om sina bästa råd för att klara varannan vecka-livet 

 

TÄVLING! Nu kan du vinna Malins bok “Att skiljas med barn” och få ännu fler tips och läsning i ämnet. Läs mer om hur du går till väga HÄR!