9 tips för en trygg inskolning – Psykologerna tipsar!

Trygg inskolning - psykologerna tipsar!

Oroar du dig inför ditt barns inskolning? Då är du långt ifrån ensam. Psykologerna från FUNKA Psykologi delar med sig av sina bästa tips för att få en trygg inskolning – både för ditt barn och dig som förälder.

Hela 46 % av LOPPIs läsare oroar sig för deras barn ska må dåligt eller påverkas negativt psykiskt av att skolas in på förskolan. Emma Engström, psykolog på FUNKA Psykologi, är inte förvånad.

– Det är en helt naturlig reaktion att känna lite oro inför att separeras från sitt barn efter en föräldraledighet. När det är det första barnet har man som förälder oftast ingen relation till förskolan eller förskolepersonalen och att lämna sitt barn till ”okända” människor kan först kännas obehagligt och skrämmande. För vissa föräldrar och barn kan inskolningen på förskolan dessutom vara första gången man tränar på att separeras.

Läs också: Bloggmammornas bästa tips inför inskolningen

Emma menar dock att mycket oro kan byggas upp av att man som förälder innan inskolningen hört mycket om olyckliga inskolningar, men desto mindre av de som faktiskt går bra. Därför tror hon att det kan vara sunt att försöka undvika att söka information på nätet om man vet med sig att man är en orosbenägen person.

– Oron behöver inte alltid vara befogad. För många barn är förskolan något positivt och fyller en viktig funktion. Forskning visar till exempel att förskola har positiva effekter vad gäller utvecklandet av kommunikation, samspel och lärande.

Läs också: “Så för förskolepedagogerna mer tid för ditt barn – 10 tips”

Hur påverkas barn av att skolas in på förskola?

– En genomtänkt och trygg inskolning är viktig för att ge barnet en bra start in i den nya värld som förskolan innebär. Det är till exempel att föredra att det är en pedagog som tar huvudansvaret för barnet i början och som barnet kan ges möjlighet att knyta an till. Barn fungerar olika, har olika behov och reagerar olika på inskolning. Många barn tycker att det är roligt att börja på förskola och trivs i den miljön. Men det finns också barn som av olika anledningar inte trivs med att gå på förskola. I sådana fall kanske man bör överväga andra alternativ som till exempel dagförälder.

Så får du en trygg inskolning (både för dig och barnet) – psykologernas bästa tips!

För barnet:

LÅT BARNET BEKANTA SIG MED MILJÖN

Om det är möjligt kan det vara bra att besöka förskolan innan det är dags för inskolning så att barnet känner igen miljön.

TRÄNA PÅ ATT VARA IFRÅN VARANDRA

Man kan även innan träna på att separeras från barnet kortare stunder om det finns anhöriga eller vänner som kan vara behjälpliga.

PRATA POSITIVT OM FÖRSKOLAN

Med lite större barn som har börjat prata kan det vara bra att prata om förskolan på ett positivt sätt. Både för att förbereda barnet på en kommande förändring och för att försöka ge barnet en positiv bild av förskolan.

LITA PÅ ATT NI KOMMER KLARA DET TILLSAMMANS

Samtidigt behöver man inte överanstränga sig för att förbereda barnet innan själva inskolningen om det inte finns särskilda skäl. Förskolepersonal är vana vid inskolningar och vet att barn reagerar olika.

Läs också: 7 tips som underlättar inskolningen

För föräldern:

BESÖK FÖRSKOLAN – ÄVEN FÖR DIN SKULL

Om man känner stor oro inför att barnet ska börja på förskola kan det vara bra att göra besök på förskolan. Få träffa personalen, be att få tydlig information om hur inskolningen går till och hur rutinerna på förskolan ser ut. Det kan även vara bra att kommunicera vad oron består i till ansvariga pedagoger och på så sätt kanske få svar på frågor och funderingar.

KONTROLLERA DINA KÄNSLOR INFÖR BARNET

Tycker man som förälder att det känns jobbigt och emotionellt laddat med inskolning och lämning är det viktigt att man försöker kontrollera sina egna känslor inför barnet så att de inte “smittar”. Det är bra att förbereda sig på att barnet kan gråta vid lämning och tänka igenom och kanske diskutera med förskolepersonalen hur man ska hantera det för att underlätta både för barnet och sig själv. Det kan till exempel bli jobbigt för barnet om barnet märker att föräldern blir ambivalent och ledsen vid lämning.

PRATA MED ANDRA FÖRSKOLEFÖRÄLDRAR

Prata med andra föräldrar som har barn på förskola för att få höra att det finns fler föräldrar som varit oroliga inför inskolningen, men som att det oftast känns bättre när rutinerna är igång.

TÄNK FRAMÅT

Peppa dig med att förskolestarten kan innebära en ny spännande väg på resan tillsammans med sitt barn. Det kan till exempel leda till nya kontakter och intressanta upplevelser både för barnet och föräldern.

TÄNK POSITIVT

Påminn dig om att många barn trivs på förskolan, att förskolan ofta har positiva effekter på barnen och att förskolepersonalen i de flesta fall gör ett fantastiskt jobb.

Du missar väl inte att du kan ställa frågor om barnuppfostran och familjeliv gratis till Emma och Charlotte här?

FUNKA Psykologi är ett psykologhus som vill göra det mer lättillgängligt att få hjälp vid psykisk ohälsa. Mottagningen finns på Kungsholmstorg i Stockholm och drivs av Charlotte Bergström och Emma Engman som båda är leg psykologer med gedigen erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna.
Vad betyder FUNKA? För oss betyder det allt! Det är när livet rullar på, det är en fungerande vardag med plats för både kalas och stilla lunk. Att hitta en balans mellan den du är, och de förväntningar som finns på dig utifrån. Idag söker många lyckan på rosa moln. Vi tror på FUNKA som grund – de rosa molnen som bonus.

Misstänker du att ditt barn är stressat? Hur vet man om ens barn lider av stress och hur kan man hjälpa till som förälder? Hanna Fischer är en legitimerad psykolog och psykoterapeut som arbetar med behandling och utredning av barn, ungdomar och deras föräldrar. Se hennes svar i videon nedanför.

Läs också

  1. Bästa tipsen inför förskolestarten - förskolläraren tipsar!
  2. 5 tips som underlättar inskolningen
  3. Fråga barnpsykologerna om barn, föräldraskap och relationen