9 tips för en trygg inskolning – psykologerna tipsar!

Barn och förälder på inskolningen.

Oroar du dig inför ditt barns inskolning till förskolan? Då är du långt ifrån ensam. Psykologerna från FUNKA Psykologi delar med sig av sina bästa tips för att få en trygg inskolning – både för ditt barn och dig som förälder.

Läs också: Bra saker att ha inför skolstarten – Checklista

Bävar du inför inskolningen eller har den precis satt igång? Det är en helt normal reaktion på att ditt barn och du inte kommer ses dygnet runt hela tiden. Här kommer tips på en trygg inskolning på förskolan, med riktig experthjälp!

Många känner oro inför inskolningen på förskolan

Hela 46 % av LOPPIs läsare oroar sig för deras barn ska må dåligt eller påverkas negativt psykiskt av att skolas in på förskolan. Emma Engström, psykolog på FUNKA Psykologi, är inte förvånad.

– Det är en helt naturlig reaktion att känna lite oro inför att separeras från sitt barn efter en föräldraledighet. När det är det första barnet har man som förälder oftast ingen relation till förskolan eller förskolepersonalen och att lämna sitt barn till ”okända” människor kan först kännas obehagligt och skrämmande. För vissa föräldrar och barn kan inskolningen på förskolan dessutom vara första gången man tränar på att separeras.

Läs också: Bloggmammornas bästa tips inför inskolningen

Hörs mest om olyckliga inskolningar

Emma menar att mycket oro kan byggas upp av att man som förälder innan inskolningen hört mycket om olyckliga inskolningar, men desto mindre av de som faktiskt går bra. Därför tror hon att det kan vara sunt att försöka undvika att söka information på nätet om man vet med sig att man är en orosbenägen person.

– Oron behöver inte alltid vara befogad. För många barn är förskolan något positivt och fyller en viktig funktion. Forskning visar till exempel att förskola har positiva effekter vad gäller utvecklandet av kommunikation, samspel och lärande.

Läs också: ”Så för förskolepedagogerna mer tid för ditt barn – 10 tips”

Hur påverkas barn av att skolas in på förskola?

– En genomtänkt och trygg inskolning är viktig för att ge barnet en bra start in i den nya värld som förskolan innebär. Det är till exempel att föredra att det är en pedagog som tar huvudansvaret för barnet i början och som barnet kan ges möjlighet att knyta an till. Barn fungerar olika, har olika behov och reagerar olika på inskolning. Många barn tycker att det är roligt att börja på förskola och trivs i den miljön. Men det finns också barn som av olika anledningar inte trivs med att gå på förskola. I sådana fall kanske man bör överväga andra alternativ som till exempel dagförälder.

Hur länge är en optimal inskolning på försolan?

Svaret på hur lång tid en inskolning till förskolan tar är komplicerat. Eller – egentligen rätt enkelt. Inskolningen tar nämligen olika tid beroende på hur det går för ditt barn och pedagogerna att knyta an till varandra. Lyssna till vad pedagogerna säger: de vet bäst när ditt barn är redo att lämnas själv på förskolan.

När på året är det bäst med inskolning?

Det finns inget givet svar på den här frågan heller. Många menar att det är bäst på våren och sommaren – men tänk hur mysigt det är för ditt barn att landa mitt i pepparkaks- och julpysslet?! När ditt barn ska börja på förskolan beror ju helt på barnets ålder och när det är dags för dig att börja jobba. Försök att inte tänka för mycket på vilken årstid det är. Inskolningen till förskolan kommer gå fint ändå.

Trygg inskolning – psykologernas 9 bästa tips!

För barnet:

1. LÅT BARNET BEKANTA SIG MED MILJÖN

Om det är möjligt kan det vara bra att besöka förskolan innan det är dags för inskolning så att barnet känner igen miljön.

2. TRÄNA PÅ ATT VARA IFRÅN VARANDRA

Man kan även innan träna på att separeras från barnet kortare stunder om det finns anhöriga eller vänner som kan vara behjälpliga.

3. PRATA POSITIVT OM FÖRSKOLAN

Med lite större barn som har börjat prata kan det vara bra att prata om förskolan på ett positivt sätt. Både för att förbereda barnet på en kommande förändring och för att försöka ge barnet en positiv bild av förskolan.

4. LITA PÅ ATT NI KOMMER KLARA DET TILLSAMMANS

Samtidigt behöver man inte överanstränga sig för att förbereda barnet innan själva inskolningen om det inte finns särskilda skäl. Förskolepersonal är vana vid inskolningar och vet att barn reagerar olika.

Läs också: 7 tips som underlättar inskolningen

För föräldern:

1. BESÖK FÖRSKOLAN – ÄVEN FÖR DIN SKULL

Om man känner stor oro inför att barnet ska börja på förskola kan det vara bra att göra besök på förskolan. Få träffa personalen, be att få tydlig information om hur inskolningen går till och hur rutinerna på förskolan ser ut. Det kan även vara bra att kommunicera vad oron består i till ansvariga pedagoger och på så sätt kanske få svar på frågor och funderingar.

2. KONTROLLERA DINA KÄNSLOR INFÖR BARNET

Tycker man som förälder att det känns jobbigt och emotionellt laddat med inskolning och lämning är det viktigt att man försöker kontrollera sina egna känslor inför barnet så att de inte ”smittar”. Det är bra att förbereda sig på att barnet kan gråta vid lämning och tänka igenom och kanske diskutera med förskolepersonalen hur man ska hantera det för att underlätta både för barnet och sig själv. Det kan till exempel bli jobbigt för barnet om barnet märker att föräldern blir ambivalent och ledsen vid lämning.

3. PRATA MED ANDRA FÖRSKOLEFÖRÄLDRAR

Prata med andra föräldrar som har barn på förskola för att få höra att det finns fler föräldrar som varit oroliga inför inskolningen, men som att det oftast känns bättre när rutinerna är igång.

4. TÄNK FRAMÅT

Peppa dig med att förskolestarten kan innebära en ny spännande väg på resan tillsammans med sitt barn. Det kan till exempel leda till nya kontakter och intressanta upplevelser både för barnet och föräldern.

5. TÄNK POSITIVT

Påminn dig om att många barn trivs på förskolan, att förskolan ofta har positiva effekter på barnen och att förskolepersonalen i de flesta fall gör ett fantastiskt jobb.

Föräldrar påväg till förskolan med sitt lilla barn. Foto: Pexels

Föräldrar påväg till förskolan med sitt lilla barn. Foto: Pexels

Hur går inskolningen till?

Olika förskolor har olika sätt att genomföra inskolningen på. Innan ditt barn börjar förskolan kommer pedagogerna att skicka informationen du behöver. En del förskolor praktiserar lång inskolning på deltid, medan andra förskolor praktiserar snabbare inskolning på några dagar eller en vecka. Det hela beror också i slutändan på hur pedagogerna bedömer att ditt barn kan klara sig utan sina föräldrar.

Under barnets första dag på förskolan brukar alltid en av er föräldrar närvara – och i nästan alla fall brukar det bara röra sig om ett par timmar. Under den dagen brukar pedagogerna visa er runt, göra er införstådda med scheman och hur det fungerar kring olika rutiner som vila, lunch och blöjbyte. Ofta brukar förskolan ha en pedagog tillgänglig för inskolningen, som är till för att lära känna ditt barn extra bra. Anknytningen till den pedagogen är viktig för att inskolningen ska kännas bra för barnet, men också för dig som förälder!

Föräldern närvarar – men på sitt håll

Som förälder är det tänkt att din närvaro ska skapa trygghet åt barnet som bekantar sig med miljön på förskolan. För barnet är det mycket nytt: barn, leksaker, andra vuxna. Du som närvarande förälder ska visa att du finns där men försöka ha en svalare roll. Det är för att pedagogerna ska få en bra chans att lära känna ditt barn!

Några små försök till separation

När inskolningen har fått ta ett par dagar, brukar du som förälder få ta en liten promenad. Kanske går barnet in för att äta lunch ensam med barnen och pedagogerna medan du får hålla dig undan en stund helt och hållet. Det är ett sätt att göra barnet trygg i att det kommer situationer när du inte längre syns eller närvarar. Din frånvaro kan pedagogerna sedan se till att de blir lite längre och längre – kanske testar ni en halvdag där du får gå hem och vara på ”jour”.

Vilka kläder ska man packa med till inskolningen?

Det är bra att tänka på att barnet ska ha med sig extrakläder redan från början. Se till att det finns regnkläder, skor, extra strumpor, tröjor och byxor ifall barnet råkar spilla något under lunchen eller när de leker utomhus. Ingen pedagog skulle bli irriterad över att det fanns för mycket kläder till ditt barn – tvärtom!

Vad gör jag om jag tycker inskolningen på förskolan går dåligt?

Om du upplever att det inte går bra med inskolningen ska du prata med personalen. Pedagogerna på din förskola ska boka in ett inskolningssamtal (oavsett om det går bra eller inte), och där kan ni diskutera hur ni ska agera för att göra det tryggare och bättre för ditt barn. Tänk på att även om du kanske tycker det går dåligt på inskolningen, så kanske pedagogernas bedömning är en annan. Det kan nämligen vara så att ditt barns gråt när du går mycket väl avtar efter bara en kort stund – och barnet är lekfullt och glatt genom hela dagen utan att du ens vet om det.

Det är förskolans personals jobb att se till att berätta för dig hur det går med inskolningen – och hur ditt barn har det om dagarna. Om du upplever att det inte funkar, att det är mycket vikarier och att barnet inte hinner knyta an till någon kan du höra av dig till förskolans rektor.

Vad händer om mitt barn inte lyckas somna på vilan under inskolningen?

– INGENTING! Det gör inget om ditt barn inte lyckas somna på vilan. Successivt kommer ditt barn vänja sig vid rutinerna på förskolan – kanske till och med tycka att det är lite väl rutinlöst hemma?

Artikelbild: Pexels

Läs också

  1. Bästa tipsen inför förskolestarten - förskolläraren tipsar!
  2. Dags att börja förskolan? 5 tips som underlättar inskolningen
  3. Fråga barnpsykologerna om barn, föräldraskap och relationen