61% oroar sig för hur barnen påverkas psykiskt av inskolning

LOPPIs undersökning visar hur svenska småbarnsföräldrar känner inför inskolning

Oro för barnet, stort förtroende för andra föräldrars rekommendationer och få förberedelser. LOPPIs stora enkät visar hur svenska föräldrar känner inför sina barns inskolning.

Att ha inskolning för sitt barn på förskolan är en stor sak, visar LOPPIs senaste undersökning bland småbarnsföräldrar om inskolning och förskolestart. 46% av de deltagande bekräftar att de främst oroar sig för sina barns skull när det kommer till inskolningen, och hela 61% oroar sig främst för hur barnen ska påverkas rent psykiskt av omställningen.

När det kommer till att välja förskola förlitar sig de allra flesta främst på rekommendationer från andra föräldrar i ens bekantskapskrets. Att förskolan ligger nära hemmet väger också tungt. Fina och fräscha lokaler samt om förskolan har en specifik profil eller ej tycker de flesta är mindre viktigt.

Ta del av resultatet från undersökningen här!

Så känner svenska föräldrar inför sina barns inskolning

Vad stämmer överens med dina känslor inför ditt/dina barns inskolning?
(möjlighet att välja fler svar)

46%
Jag känner/kände mig orolig för inskolningen för mitt barns skull – tänk om hen inte ska må bra av det?

42%
Jag känner/kände mig orolig för inskolningen för min egen skull – hur ska jag kunna lämna bort mitt barn?

32%
Jag känner/kände ingen oro inför inskolningen.

1%
Jag/vi har valt att inte låta barnet/barnen gå på förskola.

Vad är viktigast för dig när du väljer förskola till ditt barn?

27%
Att vi har hört gott om den från folk vi känner

17%
Att den ligger nära vårt hem

15%
Att barngruppen är liten

11%
Att den har goda rekommendationer i föräldraenkäterna

11%
Att det är samma som syskon redan går på

10%
Att en stor del av pedagogerna är utbildade förskolelärare

5%
Att en stor del av verksamheten sker utomhus

2%
Att de serverar hemlagad, gärna ekologisk, mat

1%
Att lokalerna är fina och fräscha

1%
Att förskolan har en specifik profil (språk, sport, kultur etc)

Hur förbereder du ditt barn på förskolestart och inskolning?

33% Jag tror inte att det går att göra så mycket, vi tar det gemensamt när inskolningen väl drar igång

28% Vi pratar om vad som är på gång hemma

22% Vi besöker förskolans gård för att bekanta oss med miljön

16% Mitt barn är nog för litet för att ta in förberedelser på det sättet

1% Vi läser böcker om inskolning och förskola

Vad funderar du mest kring när det kommer till inskolningen och första tiden på förskolan?

61% Hur mitt barn ska påverkas och hantera omställningen psykiskt

14% Vilken utrustning (ombyten, ytterkläder, saker till vilan) som behövs införskaffas, och vad som är bäst

14% Hur andra barn kommer bete sig mot mitt barn

7% Vad mitt barn kommer få lära sig

4% Om mitt barn kommer äta ordentligt/få i sig bra mat

Hur gammal kommer ditt barn vara/var ditt barn när det är/var dags för inskolning?

57% 1 – 1,5 år

33% 1,5 – 2 år

4% 2 – 2,5 år

4% 2,5 – 3 år

2% Äldre än 3 år

0% Under 1 år

Fakta om undersökningen:
Undersökningen gjordes av LOPPIsverige och svaren samlades in mellan 27/7-2016 och 2/8-2016. 893 föräldrar, främst till 1-2 barn i åldrarna 0-2 år deltog.

Läs också

  1. Barnplaggsproffset: "Det här behöver du köpa inför inskolning!"
  2. Bästa tipsen inför förskolestarten - förskolläraren tipsar!
  3. Dags att börja förskolan? 5 tips som underlättar inskolningen