Förlossningsdepression eller baby blues – hur vet man?

Förlossningen är överstökad och din bebis är äntligen här. Känslan av att sväva på rosa moln infinner sig inte. Istället känner du dig ledsen och nedstämd. Hur vet du om det är baby blues eller en förlossningsdepression? Vi hjälper dig att reda ut vad som är vad.

Det är vanligt att känna mycket känslor i samband med sitt barns födelse. Det är inte alltid kärlek vid första ögonkastet och det är helt ok. Det är en stor omställning att bli förälder, hormonerna svallar och sömnbristen är ett faktum. Det är vanligt att känna sig nedstämd, orolig och ångestfylld. Men hur vet man när det rör sig om en förlossningsdepression och inte vanlig baby blues?

Baby blues

Efter förlossningen kan vissa känna sig upprymda och stärkta, andra nedstämda och trötta. Det vanligaste är att man känner alltihop och att det svänger fort. Ungefär två till tre dagar efter förlossningen känner många sig gråtmilda och mer känslofyllda än vanligt. Detta kallas för baby blues och beror på hormonella förändringar efter förlossningen. För de allra flesta går det över efter ett par dagar, för vissa håller det i sig lite längre.

Förlossningsdepression

I vissa fall kan nedstämdheten efter förlossningen pågå längre och övergå i en depression, en så kallad postpartum depression, PPD. Man känner sig nedstämd varje dag och mestadels hela tiden i minst 14 dagar. Om man drabbas av en förlossningsdepression kan man behöva hjälp och eventuellt behandling för att det ska bli bättre.

Saker som kan påverka att du får en förlossningsdepression:

• Varit deprimerad tidigare i livet eller andra problem med psykiskt välmående
• Det har varit en svår graviditet och/eller förlossning
• Sköldkörtelproblem
• Svårt med amning/flaskmatning
• Inget stöd från partner/vänner/familj
• Bebisen skriker mycket
• Sömnbrist och hormonella förändringar

Oftast är det en kombination av flera faktorer som gör att man får en förlossningsdepression, och ibland går det inte heller förstå varför man fick en.

Hur vanligt är det?

Var åttonde av nyförlöst får en förlossningsdepression, det är med andra ord mycket vanligt och något det pratas alldeles för lite om.

Läs Emmy Wilkins berättelse om när hon fick en förlossningsdepression efter att ha fått tvillingar

När ska man söka hjälp?

Det är viktigt att söka hjälp för sin förlossningsdepression. Det kan nämligen påverka anknytningen till barnet, bli svårare att ta hand om barnet och i värsta fall även påverka barnets utveckling om föräldern inte finns där som den ska.

Om man misstänker att man har en förlossningsdepression ska man ta upp det med sjuksköterskan på BVC. Till BVC går man ofta när barnet är nyfött och därifrån kan man få den hjälp som behövs. BVC-sjuksköterskor är utbildade och har verktyg för att upptäcka förlossningsdepressioner och kan även erbjuda samtal till den som behöver det. Behandling med läkemedel kan bli aktuellt, oftast i kombination med samtalsterapi. Läkaren väljer ett läkemedel som inte påverkar barnet om man ammar.  Man kan också ta kontakt med sin barnmorskemottagning eller vårdcentral om man hellre vill det. Det viktigaste är att man får hjälp.

Kan den andra föräldern få en förlossningsdepression?

Inte bara den som fött barnet kan drabbas av PPD utan också den andra föräldern ligger i riskzonen. Föräldrar som har adopterat kan också få en förlossningsdepression. Det finns dock inga rutinmässiga uppföljningar av psykiskt mående när det gäller den föräldern som inte fött barnet. Därför krävs det att man mer aktivt tar hjälp och det går att göra på samma sätt via BVC eller vårdcentralen. Behandlingen är densamma, oftast läkemedel och samtalsterapi i kombination.

 

Det kan vara svårt att ta sig ur depressionen på egen hand, tänk på att det är en styrka att våga be om hjälp. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock

Förlossningspsykos

Att få en förlossningspsykos är väldigt ovanligt, men allvarligt. Risken ökar om man tidigare haft en psykos eller om man har bipolär sjukdom. Innan man utvecklar en psykos har man ofta svårt att sova, känner sig deprimerad och uppe i varv. Om man själv eller någon i ens närhet misstänker att man har fått en förlossningspsykos är det viktigt att man tar kontakt med sjukvården via 1177 eller 112 för att få hjälp.

LÄS ÄVEN: Bebis med gulsot – barnmorskan svarar på din frågor

Bildkälla: GrooveZ/Shutterstock

Texten är skriven av Rebecca Nilsson, leg. barnmorska.