Mall för ett bra förlossningsbrev

Förlossningsbrev underlättar för personalen på förlossningen.

Ett antal förlossningsbarnmorskor fick frågan om vad de önskar att ett förlossningsbrev ska innehålla. Vi har satt ihop resultatet av deras svar i en mall du kan använda!

För att kunna skriva ett bra förlossningsbrev kan det vara skönt att använda vår förlossningsbrevs mall. Det är det bra om du har hunnit läsa på lite om hur en förlossning går till. Vilka typer av smärtlindring finns? Hur känner du inför dem? Samtala med din partner men även med utomstående för att samla på dig så mycket information som möjligt. Det finns mängder med böcker och artiklar skrivna om förlossningar. 

Tänk dock på att varje förlossning är högst individuellt och bara för att en viss metod fungerar för en person betyder inte det att den fungerar för en annan. Alla upplever och känner väldigt olika.  Ta därför allas “råd” eller “rekommendationer” med en nypa salt – du måste i slutändan ändå känna efter vad som känns bäst för dig, din partner och ditt barn.

Mall för förlossningsbrev

Personliga uppgifter:

Namn:

Personnummer:

Namn på partner och eller namn på person som kommer att närvara vid förlossningen:

Beräknad BF:

Namn på bebis: (Har ni redan ett tilltänkt namn på barnet kan det vara kul att ange det också)

Jag känner mig (…)  inför förlossningen och tycker det ska bli (…) att föda mitt (första/andra/tredje/…) barn. 

Under min tidigare förlossning(ar):

Om du inte är förstföderska ska du ange information om dina tidigare förlossningar i den här delen av mallen.

 1. Vad tyckte du var bra?
 2. Vad tyckte du var mindre bra?
 3. Är det något du vill göra annorlunda den här gången?

Angående smärtlindring:

Vad har du fått för information om smärtlindring? En del föderskor har väldigt starka känslor kring smärtlindring och andra förlitar sig helt på personalens rekommendationer för stunden. Om du har preferenser kring smärtlindring bör du ange det här i ditt förlossningsbrev. Ibland kan man tro att man vill ha det på ett speciellt sätt men när värkarna och processen väl är igång är det vanligt att man ändrar uppfattning och känner helt annorlunda.

Jag känner mig lite extra orolig inför:

Om det finns något som du är extra orolig över eller i något särskilt moment du känner att du behöver extra stöd är det bra att ange det i ditt förlossningsbrev. Det kan vara allt från oro för oro för smärta, rädsla för nålar eller vad som helst. Det kan vara så att du är osäker på något moment efter förlossningen som amning eller anknytningen till barnet. Tänk på att om du har frågor kring vissa moment bör du ta reda på svaren innan själva förlossningen. Förlossningsbrevet är inget frågeformulär och det kommer högst troligt inte finnas någon tid för en utförlig genomgång av smärtlindringsmetoder väl inne på BB.

Jag skulle önska att:

Om du har specifika önskemål som rör själva födandet är det bra att lista dem i ditt förlossningsbrev. Har du tänkt dig föda i någon speciell ställning? Vissa förlossningskliniker erbjuder möjligheten att föda i badkar. Det finns gåstolar och gummibollar som kan underlätta under värkarbetet. Kanske har din partner något särskilt önskemål? Vill hen vara med under hela förlossningen eller vill hen avstå något moment? Hen kanske har rädslor ni inte pratat om? Prata noga igenom vad ni har för förväntningar på förlossningen och på varandra, som ni sedan kan skriva ner i ert förlossningsbrev.

När barnet är ute:

Här kan du skriva om vad ni vill ska hända när barnet är ute. Om ni till exempel vill att partnern ska klippa navelsträngen, du kanske vill få se moderkakan eller har andra önskemål.

Övrig information:

Här kan du lista övrig information som kan vara bra för personalen att veta.

 1. Har du eller din partner några allergier eller sjukdomar?
 2. Föder du helt utan partner?
 3. Vill du spela någon viss typ av musik under förlossningen eller äta något speciellt före, efter eller under förlossningsarbetet? 
 4. Hur ser du på beröring? Om du är känslig inför beröring är det bra att få med det i ditt förlossningsbrev.
 5. Närvarande personal? I många fall får det befinna sig studenter med på förlossningen. De är blivande barnmorskor och är med som en del i utbildningen. Känner du dig obekväm med det kan du skriva med det i ditt förlossningsbrev.

Bra saker att veta om förlossningsbrev

Det är bra att hålla sig kort i sitt förlossningsbrev. Se därför till att det inte är en lång ”wall of text” med massa detaljrika önskemål och idéer. Förlossningsbrevet ska hållas kort, och gärna i någon form av punktform. Se till att det viktigaste för dig är med och att det är enkelt för barnmorskan att se över snabbt. Ofta har personalen inte tid att sätta sig in i och granska ditt förlossningsbrev om det är för långt och för detaljerat. Ha därför med det allra viktigaste – och kom ihåg att barnmorskorna är sjukt proffsiga och vana vid flera förlossningar varje dygn. De har superbra koll – lita på dem.

Varför ska man skriva ett förlossningsbrev?

Ett förlossningsbrev skriver man för att personalen som medverkar på din förlossning ska känna till dina preferenser och önskemål när det kommer till smärtlindring och specifika orosmoment. Om en barnmorska gör en överlämning till en annan. är det bra för den som tar över att snabbt kunna ögna igenom vilka önskemål du har om din förlossning. Då är förlossningsbrevet ett bra hjälpmedel för att snabbt sätta sig in i din unika situation.

Ett förlossningsbrev är också till för dig och din partner. Det är ett ytterligare sätt att visualisera sin förlossning och bearbeta orosmoment och förhoppningar. För en del är förlossningsbrevet ett peppande verktyg, medan det för andra är ett sätt att lindra sin oro. Är du omföderska handlar det kanske om att plocka ut det du tyckte gick bra på din förra förlossning, och vad du tänker kan gå bättre tills nästa gång. För förstföderskor handlar det ofta om att visualisera och konkretisera den stora dagen på!

Artikelbild: Unsplash

Läs också

 1. 7 saker om tiden efter förlossningen som ingen pratar om
 2. 16 saker man inte vill att ens partner gör under förlossningen
 3. 15 saker du vill veta om förlossningen – innan det är dags