Vad betyder PM? Vi reder ut

vad betyder PM

PM är en förkortning som ofta används i olika sammanhang och har flera olika betydelser. Dess betydelse varierar beroende på sammanhanget och området där den används. Vi utforskar vad PM betyder och hur ordet används.

 

Vad betyder PM?

 

PM i kommunikationssammanhang

I chattar, e-post och andra digitala kommunikationssammanhang står PM för ”Private Message” eller ”Personal Message”. Det är ett meddelande som endast är avsett för mottagaren och inte för allmän visning.

PM i affärssammanhang

I affärssammanhang kan PM stå för ”Project Manager” eller ”Product Manager”. Det är titlar för personer som leder projekt respektive hanterar produkter inom ett företag.

PM i tidssammanhang

PM kan också stå för ”Post Meridiem” som är latin och används för att beteckna eftermiddagstid, specifikt tiden mellan klockan 12:00 och 23:59. Detta används ofta tillsammans med AM (Ante Meridiem), som betecknar tiden före klockan 12:00, för att särskilja mellan morgon och eftermiddag/kväll.