Så många frågor ställer din 4-åring till dig – VARJE dag!

Hur många gånger om dagen inleder ditt barn en mening med “Mamma?”. Att barn i förskoleåldern är frågvisa är ingen nyhet, men vet du HUR många frågor du blir bombarderad med varje dag? LOPPI har svaret.

Mammor får flest frågor

Forskning visar att mammor till 4-åringar får fler frågor ställda till sig varje dag än en lågstadielärare. I snitt ställer en 4-årig flicka en fråga per 1 minut och 56 sekunder under dygnets alla vakna timmar. Det blir 390 frågor om dagen!
I studien har just flickor visat sig vara aningen mer frågvisa än pojkar. Den brittiska studien gjord av Littlewoods.com visar även att 82 procent av barnen valde att ställa sina frågor till mamma först, om både en mamma och en pappa fanns att tillgå.
Typen av frågor varierar kraftigt men några av de vanligaste är:
Varför är vatten blött?
Var slutar himlen?
Vad är skuggor gjorda av?
Varför är himlen blå?
Hur andas fiskar under vattnet?

Läs också:  “10 klockrena barncitat”. 

 

Hur ska du svara?

Men hur ska du då bemöta alla frågor? Instinktivt känns det lättast att svara ”därför” men det ska man akta sig för. Barn kan uppleva det som kränkande. Att svara med ironi på tokiga frågor kan också straffa sig eftersom barn i förskoleålder har ett konkret tänkande och inte en utvecklad abstraktionsförmåga. Om en fyraåring till exempel frågar vad som händer om man försöker flyga och du svarar ”testa” så kan de ta dig på orden och faktiskt prova sina flygkunskaper. Det är däremot helt okej att vara ärlig och säga att du inte vet svaret om det är så. Kanske kan ni googla fram det tillsammans, eller spara svaret till en lässtund på kvällen? Ett annat tips är att när du svarar på frågorna om varför, ställ en följdfråga som knyter an till ämnet. På det sättet utvecklar du samtalet och hjälper barnet att träna på språket.

Läs också: “4 bilder som beskriver hur det är att leva med en 3-åring”.

I de mest intensiva perioderna av frågesprutor kan det underlätta att tänka på att det är barnets sätt att skapa förståelse för sin omvärld och att frekvensen av frågor mattas av med åldern. Redan när barnet fyllt 5 år minskar antalet frågor markant.

Källa: The telegraph, 1177.se