Maria från SVT-serien Barnmorskorna om att föda hemma

Har du sett serien ”Barnmorskorna” på SVT? Där får vi träffa fyra barnmorskor som med själ och hjärta gör allt för den födande kvinnan. LOPPI fick en pratstund med en av dem, Maria Fogelström, om hennes erfarenhet av hemförlossningar.

Det är ingen garanti att få en plats på det BB man önskar. Så har det varit under många år och något den gravida fått förhålla sig till. Kanske är det, tillsammans med pågående pandemi, anledningen till att allt fler uttrycker en önskan om att föda hemma. Tack vare projektet ”Min barnmorska” på Karolinska Huddinge i Stockholm erbjuds möjligheten att få samma barnmorska från graviditet till eftervård. Man har också möjlighet att föda hemma. Snabbt blev efterfrågan på hemförlossning större än vad man kunde tillgodose.

Barnmorskan Maria Fogelström, som du känner igen från SVTs Barnmorskorna, berättar hur det funkar med planerade hemförlossningar.

Vilka är riskerna med att föda hemma? 

– För att föda hemma med min barnmorska ska risker för komplikationer vid födsel bedömas som låga. Det som bland annat kan hända vid en födsel är att kvinnan blöder eller att barnet mår dåligt. Skulle förloppet avvika från det normala så byter vi vårdnivå och flyttar till sjukhus.

Vilka är fördelarna med att föda hemma? 

– Att vara hemma i en miljö du känner dig trygg i med de personer du vill ska vara med dig när du föder. Att behålla sin integritet och att själv bestämma över vad som ska prägla födseln. Att slippa resan till förlossningen i värkarbete, att ha sin säng, sin dusch, sitt kylskåp. Sedan är det förstås olika vad som uppfattas som fördelar med att föda hemma.

”Kvinnan hade förberett allt så väl,
hon visste precis hur hon ville ha det.” Maria, barnmorska.

Berätta lite om en hemförlossning du minns?

– Jag har bistått två planerade hemfödslar sedan vi började med det i september. Det har varit två väldigt fina födslar som både liknar och skiljer sig från varandra så som födslar gör. Den ena födseln var i gryningen, innan mornarna hade börjat bli mörka. Jag kom dit på natten och det var så lugnt och tyst. Deras tvååring låg och sov i rummet bredvid. Kvinnan hade förberett allt så väl, hon visste precis hur hon ville ha det med musik och bad. Hon födde sitt barn i vattnet, och efteråt önskade hon och pappan få vara ensamma. Jag och min barnmorskekollega satt i deras kök i morgonljuset och drack kaffe. Det var fint.

Får alla föda hemma?

För att föda hemma med min barnmorska behöver du vara med i projektet, vara en frisk omföderska med normal graviditet och tidigare okomplicerad födsel. Du ska ha blivit godkänd för hemfödsel av vår förlossningsläkare och inte bo längre bort än 40 minuter från Karolinska Huddinge.

Hur skiljer sig ditt arbete hemförlossning vs på sjukhus?  

I projektet Min barnmorska arbetar vi hemma hos föderskorna även när de planerar att föda på sjukhus. Vi gör ofta hembesök under förlossningens första del och ger också eftervård i hemmet. När jag arbetar i någon annans hem blir det tydligt att det är jag som bistår kvinnan och inte tvärt om. I en sjukhusmiljö är jag som barnmorska på min hemmaplan och föderskan kan lätt falla in i en mer passiv roll. Det är bra att arbeta på olika platser för att bli påmind om att föderskan alltid bestämmer över sin egen kropp och gör sina egna val.

Här kan du läsa mer om projektet ”Min barnmorska”
Läs också:
Paulina om förlossningen: ”Jag ville bara föda NU”

Foto: Tina Axelsson