47 000 kvinnor mister livet varje år på grund av osäkert utförda aborter

rfsu-modradodlighet

Hur skulle det vara att föda barn helt utan en barnmorska? Utan smärtlindring? Utan någon i närheten som vet vad man ska göra om något går fel? Bara hälften av alla kvinnor som föder barn i låg- och medelinkomstländer har tillgång till mödrahälsovård och vård för nyfödda. I Asien och Afrika föder bara en av fyra kvinnor på sjukhus eller annan klinik. De som drabbas hårdast är fattiga.

I år är läget extra akut. Det har inte befunnit sig så många människor på flykt sedan andra världskriget. Detta får mödradödligheten att skjuta i höjden. Tre av fem av alla som dör av en graviditet eller förlossning idag lever i eller är på flykt från krig, konflikter och naturkatastrofer. Över femhundra flyktingar dör alltså varje dag, för att de är gravida! Ett exempel är konflikten i Syrien där mödradödligheten ökat med nästan 40%.

1 på 17 gravida kvinnor riskerar att dö

Vid 42 procent av alla graviditeter uppstår olika typer av komplikationer. Vilka chanser kvinnor har att överleva dem skiljer sig kraftigt åt mellan rika och fattiga länder.  I Sverige är risken 1 på 14100 att dö. I Sierra Leone är den 1 på 17. I Somalia 1 på 32. Förblödning, blodförgiftning och sårinfektion, för trångt bäcken och blodtryckssjukdomar som tex havandeskapsförgiftning är några av de vanligaste dödsorsakerna. Har du själv varit med om någon av dessa komplikationer? Då kan du kanske tänka dig hur situationen hade varit om du hade fött barn helt utan vård.

barnvagnsmarschen-2

Kvinnor världen över har låg status och knappt någon makt att bestämma över sina egna liv. Till exempel OM och NÄR de vill ha barn. Det saknas bra sexualupplysning, preventivmedel, säkra aborter och mödrahälsovård. Visste du att den en av de vanligaste dödsorsakerna bland tonårstjejer är att de blivit gravida? 67 miljoner flickor i världen tvingas gifta sig innan de fyllt 18 år och blir ofta gravida i samband med detta. Och unga tonårstjejer löper större risk att dö till följd av komplikationer.

Desperata och osäkra aborter dödar hundratals kvinnor – varje dag!

Världen över blir flickor och kvinnor gravida mot sin vilja och ser abort som sin enda utväg. Men idag lever 1 av 4 i länder där det är totalförbjudet med abort eller bara tillåtet om kvinnans liv är i fara. Och i många fler är det nästan omöjligt att få tag på säkra, lagliga aborter. De som drabbas hårdast är de fattiga. Därför mister 47 000 kvinnor livet varje år på grund av osäkert utförda aborter. En osäker abort innebär att den utförs av någon som inte har tillräckliga medicinska kunskaper, saknar modern utrustning och att de hygieniska förhållandena är dåliga. Många kvinnor tar till desperata metoder. Att föra upp vassa kvistar i underlivet, dricka blekmedel, äta krossat glas eller stora mängder klorokinin (malariamedicin) är några av sätten.

 

Men det går att förhindra cirka 90 procent av alla dessa dödsfall. Det behövs bättre förlossningsvård, fler utbildade barnmorskor, preventivmedelsrådgivning, sexualupplysning och rätt till säkra aborter. Fast mest krävs det att frågan prioriteras av politiker.

För sjunde året i rad arrangerar RFSU en barnvagnsmarsch mot mödradödlighet den 5 mars. Lovisa Burfitt har designat årets barnvagnsskydd som delas ut på marscherna runt om i Sverige. Tillsammans bildar vi en ilsket röd ström av människor som inte accepterar att kvinnors liv är så lågt prioriterade bland världens ledare.

Hjälp till och gör skillnad! Starta egen marsch!

Varje dag dör 800 kvinnor av komplikationer av en graviditet eller förlossning. Orsakerna är bland annat bland annat bristande tillgång till sexualupplysning, preventivmedel, säkra aborter och mödrahälsovård. Hög mödradödlighet är ett tecken på att kvinnors liv inte respekteras.
De som drabbas hårdast är unga, fattiga och de som befinner sig på flykt undan krig eller naturkatastrof. Det här måste stoppas. 9 av 10 dödsfall kan förhindras om världens ledare prioriterar kvinnor rättigheter. Barnvagnsmarschen äger rum lördagen den 5 mars!

Vill du vara med och göra skillnad? Starta en egen marsch! Det är enkelt och RFSU ger dig allt du behöver för att komma igång. Du får marknadsföringsmaterial, några regnskydd och lathundar för hur du fixar en marsch. Sen bestämmer du själv hur mycket tid du lägger, det viktiga är att du gör det möjligt för människor att samlas och stå upp mot mödradödligheten!

Surfa in på barnvagnsmarschen.se och läs mer!