Vilka ska få adoptera?

adoptera

För att få adoptera barn i Sverige ska du ha fyllt 25 år och helst inte vara äldre än 42 år. I Sverige blev det 2003 lagligt för homosexuella att adoptera och chansen för adoption ökade ytterligare sedan det 2009 blev lagligt för homosexuella att gifta sig. Många länder har krav på äktenskap för att godkänna par som adoptivföräldrar. Olika adoptionsländer ställer olika krav på de sökande och många länder har restriktioner för ensamstående. 

LOPPI frågade samtliga partier om de:
1. Anser att adoption ska vara okej för heterosexuella par
2. Anser att adoption ska vara okej för homosexuella par
3. Anser att adoption ska vara okej för ensamstående, oavsett läggning. Här är deras fullständiga svar!


1. ”Ja.”
2. ”Ja.”
3. ”Ja.”

I dag är det endast gifta par och registrerade partners som får adoptera gemensamt eller adoptera den andras barn. Sambor får alltså inte göra det. Många barn växer i dag upp med föräldrar som är sambor och det viktiga för ett barn är att föräldrarna kan erbjuda en stabil och trygg uppväxtmiljö. Då ska det inte spela någon roll om föräldrarna är gifta, sambor eller registrerade partners. Efter initiativ från den socialdemokratiskt ledda regeringen har Riksdagen beslutat att sambor från och med den 1 september 2018 ska kunna adoptera under samma förutsättningar som gifta par.


1. ”Ja.”
2. ”Ja, självklart!”
3. ”Ja.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


1. ”Ja, men adoption är ingen rättighet för vuxna, utan ska ske när det är till lämpligt utifrån barnets bästa.”
2. ”Oftast är det bäst för ett barn som förlorat sina föräldrar att få tillgång till både en kvinna och en man som tar sig an föräldrarollen. Men barnets bästa ska alltid komma i första rummet – nära släktingar eller personer som barnet redan odlat en nära relation till kan innebära att det är lämpligt att göra avsteg.”
3. ”
Oftast är det bäst för ett barn som förlorat sina föräldrar att få tillgång till både en kvinna och en man som tar sig an föräldrarollen. Men barnets bästa ska alltid komma i första rummet – nära släktingar eller personer som barnet redan odlat en nära relation till kan innebära att det är lämpligt att göra avsteg.”


1. ”Ja.”
2. ”Ja.”
3. ”Ja.”

Vi vill att barnets bästa ska styra när det gäller adoption, därför måste de som vill adoptera utredas noga. Det viktiga är hur lämplig man är som förälder, inte vilket kön man har eller hur familjekonstellationen ser ut.


1. ”Ja.”
2. ”Ja.”
3. ”Ja.”

Vi värnar möjligheten att övergivna barn i andra länder ska kunna få en ny familj i Sverige och vill även att nationella adoptioner oftare ska komma i fråga, då det är den enda vägen till barnens långsiktiga trygghet.

Kristdemokraternas svar
1. ”Ja gifta par eller par som har ingått partnerskap ska kunna prövas som adoptivföräldrar. Sambopar ska kunna prövas vid styvbarnsadoption eller för familjhemsplacerade barn.”
2. ”Ja samkönade par ska kunna prövas som adoptivföräldrar.”
3. ”Ja ensamstående ska kunna prövas som adoptivförälder.”


1. ”Ja.”
2. ”Ja. Liberalerna var pådrivande för att införa den möjligheten.”
3. ”Ja.”

 

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor