Tävlingsvillkor

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingar på LOPPI.

  1. De uppgifter som du lämnar om dig själv i samband med att du skickar in ditt bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen, i vår integritetspolicy kan du läsa mer om behandlingen och dina rättigheter. I samband med publicering av vinnare publicerar vi namn och ort på loppi.se/vinnare.
  2. Genom att du godkänner dessa tävlingsvillkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt ovan. För tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.
  3. Tävlingsansvarig:
    Life of Svea AB, c/o Nyheter24 gruppen Linnégatan 89E, 115 23 Stockholm
  4. För att delta i tävling måste du acceptera reglerna för tävlingen. Är du under 18 år skall du ha vårdnadshavares godkännande för att delta.
  5. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till LOPPI. Detta innebär att LOPPI fritt får använda ditt bidrag i LOPPI:s sociala och digitala kanaler.
  6. Vinnarna utses av en enhällig jury bestående av medarbetare på LOPPI om inget annat anges. Juryns beslut behöver inte motiveras och kan inte överklagas.
  7. Vinnaren blir informerad via e-mejl.
  8. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt.