Ta bort inkomsttaket för föräldrapenningen?

föräldrapenningen

Som föräldraledig ger föräldrapenningen dig 80% av lönen i ersättning. Inkomsttaket innebär dock att du endast får 80% av lönen i ersättning om du tjänar upp till 37 917 kronor i månaden. Vissa menar att 80% av lönen borde gälla oberoende av vilken lön man har. 

 

LOPPI frågade samtliga partier om de vill ta bort inkomsttaket för föräldrapenningen så att det oavsett inkomst är 80% av lönen. Här är deras fullständiga svar!


Det är viktigt att många får 80% av lönen, men vi tycker att det är rimligt att det ändå finns ett tak. Idag får många dessutom en kompletterande ersättning genom sina kollektivavtal. Vi har inga planer på att avskaffa taket.”


“Nej, vi har inga sådana förslag just nu. Det finns andra reformer som är mer prioriterade.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


“Ja, genom att endast låta svenska medborgare eller skattebetalare omfattas av föräldraförsäkringen frigör vi resurser för att stärka föräldrapenningen.”


“Nej.”


“Vi har inga sådana förslag.”

Kristdemokraternas svar
“Vi har inget sådant förslag.”


“Vi tycker att dagens tak på 10 prisbasbelopp är lagom, men vill att det ska gälla även för VAB. Vi vill också att man ska kunna välja mellan färre dagar med 100% ersättning eller fler med 70%.”

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor