Svårare att få personlig assistans

personlig assistans

Sedan utredningen av LSS inleddes har många vittnat om Försäkringskassans allt hårdare bedömningar av vilka som har rätt till personlig assistans – fall där andningshjälp via respirator inte bedömts som tillräckligt har uppmärksammats och många kritiska röster har höjts kring hur viljan att komma till rätta med fusket går ut över de i reellt behov. 

 

LOPPI frågade samtliga partier om de anser att Försäkringskassans allt hårdare bedömningar av vilka som kan få personlig assistans är rimlig. Här är deras fullständiga svar!

Försäkringskassans hårdare bedömningar beror på ändrad rättspraxis genom ett antal domar i domstolar. Det är ett problem att ändrad rättspraxis har lett till ökad osäkerhet om hur man ska kunna få den hjälp som har avsetts med lagstiftningen. LSS-utredningen har nu till uppgift att se över detta.”


“Nej, i grunden är vi skeptiska till det som skett. Vi vill dock vänta på den större utredning som pågår kring LSS innan vi slutgiltigt tar ställning till vilka förändringar som behövs.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


“Nej, åtgärderna för att hushålla med offentliga medel har gått ut över många som är i reellt behov av stöd från samhället.”


Nej, det är orimligt när man exempelvis bedömt att andas med respirator inte är grundläggande behov. Så kan det inte vara.”


“Rådande rättsläge och praxis är inte tillräckligt rättssäkert och konsekvent. Därför är det bra att det nu pågår en utredning om LSS. Vi tycker att lagar och regelverk rörande LSS ska utformas så att de människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det.”

Kristdemokraternas svar
“Nej. Det som har hänt under de senaste två åren är att Försäkringskassan har börjat tolka vissa gamla domar från Högsta förvaltningsdomstolen på ett nytt sätt. I vissa fall flera år efter det att domen kom och efter att den Socialdemokratiskt ledda regeringen krävt besparingar i LSS och gav direktiv till myndigheten att bryta utvecklingen av antalet timmar. Med andra ord är indragningarna en effekt av regeringens politik. Vi anser att direktiven till Försäkringskassan varit orimliga. Det är en ovärdig och omänsklig politik.”


“Nej! Men det är den rödgröna regeringen som har ansvar för det. De har dels uppdragit åt Försäkringskassan att vara snåla, dels varit alldeles för passiva i att ändra lagen så det blir tydligare vem som ska ha rätt till stöd. Det var Liberalerna som införde LSS och personlig assistans, och vi vill återupprätta det till den frihetsreform det var tänkt som.”

 

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor