Ska familjerna själva få bestämma över föräldraledigheten?

föräldraledigheten

Under föräldraledigheten betalar försäkringskassan ut föräldrapenning i 480 dagar. Det innebär att om ni är två föräldrar som delar på vårdnaden får ni 240 dagar var att fördela mellan er. 90 dagar, eller 3 månader, är dock reserverade och kan inte ges bort till den andra parten. Det vanligaste är att mammor tar ut större delen av föräldraledigheten vilket gjort att de 90 reserverade dagarna i folkmun kallas “pappamånader”.

 

LOPPI frågade samtliga partier om de
1. Anser att det ska vara upp till familjerna själva att bestämma uppdelningen av föräldraledigheten
2. Om de vill öka de så kallade “pappamånaderna”. Här är deras fullständiga svar!


1. “Vi ser att båda föräldrarna har ett lika stort ansvar för barnen, och har ett mål om en individualiserad föräldraförsäkring. Det går inte att införa över en natt, men vill ta steg mot det målet under nästa mandatperiod.  Vi har under denna mandatperiod infört en tredje öronmärkt månad.”
2. “
Vi vill under nästa mandatperiod ta steg mot vårt mål om en mer jämställd föräldraförsäkring. Vi har idag inte beslutat om exakt på vilket sätt det ska ske.”


1. “Nej, vi anser att båda föräldrarna har ett ansvar för barnet som inte går att överlåta.”
2. “Ja, Miljöpartiet vill tredela föräldraförsäkringen vilket innebär fler ”pappamånader”.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


1. “Ja”
2. “Nej, vi vill låta föräldrarna disponera föräldraledigheten fritt och avskaffa kvoteringen som ofta inskränker familjens frihet att välja vad som bäst passar i det enskilda fallet.”


1. “Ja, men vi accepterar de månader som vi nu har beslutat om i riksdagen.”
2. “Nej, men vi vill höja jämställdhetsbonusen för att stimulera fler föräldrar att dela föräldraledigheten.”


1. “Ja, vi tror framför allt på att hitta sätt för familjer att göra egna jämställda val, i stället för att ytterligare öka kvoteringen.”
2. “Nej, men det vore bra om fler familjer delade mer lika på föräldraledigheten. Samtidigt värnar vi föräldrars rätt att bestämma och planera sin föräldraledighet och tiden med sina barn.”

Kristdemokraternas svar
1. “Ja, det är föräldrar – inte politiker – som bäst kan avgöra det som passar barnet och familjen. Föräldrarna ska fritt kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra och andra närstående. Vi vill också låta föräldrar använda ett fritt antal dagar som dubbeldagar.”
2. “Nej, Kristdemokraterna vill avskaffa kvoteringen av föräldraförsäkringen helt och hållet. Det är föräldrar – inte politiker – som bäst kan och ska avgöra vad som passar barnet och familjen bäst. Föräldrar ska därför fritt kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra och till andra närstående. Dubbeldagarna har visat sig vara positivt för pappors uttag av föräldrapenning och vi vill att ett fritt antal dagar ska kunna användas som dubbeldagar. Vi vill också skydda föräldraledigas inkomst under barnets tre första år och öka rätten till tjänstledighet på heltid under samma tid. Det skulle öka pappors möjligheter att ta ut föräldrapenning under längre tid eftersom de oftast är hemma när barnet är lite större.”


1. “Vi tycker att dagens modell är bra, där några månader är öronmärkta och några går att överlåta. Vi vill också öka möjligheterna att överlåta föräldraledighet till andra närstående.”
2. “Vi tycker att det är lagom som det är idag.”

 

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor