Samkönat äktenskap - ska alla få gifta sig?

samkönat äktenskap

I Sverige är det sedan 1 maj 2009 möjligt att ingå ett samkönat äktenskap borgerligt. Vill man viga sig i kyrkan är det upp till respektive kyrka/trossamfund att besluta om detta.

LOPPI frågade samtliga partier om de:
1. Anser att samkönade äktenskap i kyrkan ska vara lagstadgat samt
2. Om de anser att det ska vara upp till samtliga enskilda trossamfund att besluta om samkönade äktenskap. Här är deras fullständiga svar!


1. “Äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar är könsneutrala. Svenska kyrkan har vigselplikt och har beslutat att äktenskapet kan omfatta såväl par av olika kön som par av samma könoch om en vigselordning för både homo- och heterosexuella par.”
2. “Vigselförrättare inom trossamfund är inte skyldiga att förrätta äktenskap.”


1. “Ja”.
2. “Nej.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


1. “Nej, varje samfund bör själv kunna bestämma om man vill förrätta samkönade vigslar.”
2. “Ja”


1. “Nej.”
2. “
Ja, men offentliga stöd till samfund anser vi bara ska gå till sådana som följer svensk lagstiftning och då ingår att diskriminering inte får förekomma.”

Vi anser inte att samkönade äktenskap i kyrkan ska vara lagstadgat då vi inte tycker att man som samkönat par ska vigas av någon som egentligen inte vill viga dem. Vigselförrättaren ska ju vara en del av en kärleksförklaring och om denna av principiella skäl är emot det känns det konstigt att personen ifråga ska tvingas genomföra den.


1. “Det var alliansregeringen som drev igenom den könsneutrala äktenskapslagstiftningen. Det var ett viktigt steg för att rättigheter och möjligheter ska gälla lika för alla, oavsett vem du älskar. Vi har dock inga förslag om att införa så kallad vigselplikt.”
2. “Vi har inga förslag om att införa så kallad vigselplikt.”

Vår ambition är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att leva i för hbtq-personer och att vi ska fortsätta att vara ett land som går före.

Kristdemokraternas svar
1. “Nej eftersom Kristdemokraterna förespråkar en civilrättslig registrering som är lika för hetero- och homosexuella par. Därmed skiljer man på den rättsliga ordning som staten ska reglera och kyrkornas/samfundens ceremoni. Förslaget har sin grund i förhållandet att kyrka och stat numera är åtskilda och innebär att myndighetsutövningen i detta sammanhang förbehålls staten. Rent praktiskt innebär det att alla par som vill gifta sig går till en myndighet, exempelvis skattemyndigheten, och registrerar det juridiska förbundet. Därefter inramar varje par giftermålet på det sätt som de själva önskar.”
2. “Kristdemokraterna förespråkar en civilrättslig registrering som är lika för hetero- och homosexuella par. Därmed skiljer man på den rättsliga ordning som staten ska reglera och kyrkornas/samfundens ceremoni. Förslaget har sin grund i förhållandet att kyrka och stat numera är åtskilda och innebär att myndighetsutövningen i detta sammanhang förbehålls staten. Rent praktiskt innebär det att alla par som vill gifta sig går till en myndighet, exempelvis skattemyndigheten, och registrerar det juridiska förbundet. Därefter inramar varje par giftermålet på det sätt som de själva önskar.” 


“Liberalerna var pådrivande för att samkönade par ska ha rätt att gifta sig. Men religionsfriheten är också viktig. Vi vill inte tvinga något samfund att viga samkönade par (och det är väl också tveksamt om någon vill bli vigd av någon som inte accepterar ens kärlek).”

 

 

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor