Så vet du om ditt barn har dyslexi

Barn med dyslexi

Har ditt barn svårt att stava, fastnar i ord eller kastar runt bokstäver? Då kan det vara tecken på dyslexi. Här reder vi ut allt du behöver veta om symptom, utredning och var man kan få hjälp – oavsett om det gäller barn eller vuxna.

Vad är dyslexi?

Om ditt barn har dyslexi har hen problem och svårigheter att lära sig läsa och stava, men kom ihåg – dyslexi har ingenting med intelligens att göra! Det finns såklart också hjälp att få, exempelvis av en specialpedagog. Men hur kan man utmärka dyslexi då?

Läs också: När börjar barn prata? Allt om språkutvecklingen

 

Dyslexi symptom

Med hjälp av Vårdguiden listar vi här vanliga tecken på att du, eller någon annan, har dyslexi.

  • Du kan ha svårt att uppfatta och skilja på olika ljud i språket, till exempel kan bokstäverna u och y eller g och k vara svåra att urskilja.
  • Du läser långsamt och fastnar på ord eller läser snabbt och fel.
  • Du har svårt att stava rätt.
  • Det är svårare för dig att läsa än att höra information.
  • Du kan vända på bokstäverna i ett ord (exempelvis mat och tam) och utelämnar ord eller sista delen av ordet när du läser.
  • Du kastar om bokstäver eller utelämnar dem. Du kan till exempel skriva tärning istället för träning. Det är även vanligt att man skriver otydligt.
  • Du kan ha svårt att lära dig rabbla saker som kommer i en följd, exempelvis bokstäverna i alfabetet.
  • Du undviker ofta lite längre, svårare ord och kan också ha svårt att snabbt komma på vad saker heter, trots att du vet.
  • Koncentrationssvårigheter och besvär med att planera och komma igång med saker kan även vara ett tecken på dyslexi.

Hur många barn har dyslexi?

Enligt Dyslexiföreningen har 5-8 procent i världen, i den läskunniga delen av världen, läs- och skrivsvårigheter såsom dyslexi. Ofta är det vanligare bland pojkar än flickor.

Är dyslexi ärfligt?

Ja, dyslexi är många gånger ärfligt och det är vanligt att det upptäcks redan i tidig ålder.

Vem utreder dyslexi för barn?

Speciallärare, specialpedagog, dyslexipedagog, logoped eller psykolog kan hjälpa ditt barn att utreda och kartlägga om det rör sig om dyslexi.

– Här finns inga universallösningar!

– Det viktigaste då det gäller elever som löper risk att få läs- och skrivsvårigheter är att identifiera dem så tidigt som möjligt (i förskoleklass eller årskurs 1) och att därefter ge dem strukturerad hjälp. Inget barn är det andra likt och hur hjälpen ser ut och hur man samtalar med dem kring deras eventuella svårigheter skiljer sig åt. Här finns inga universallösningar, säger Inger Fridolfsson på Dyslexiföreningen.

Inger förklarar vidare att elever som efter några år fortfarande har svårigheter, trots dagliga och strukturerade insatser av klasslärare och specialpedagog, borde utredas vidare av en logoped.

– Digitala verktyg är ett viktigt komplement för elever som har dyslektiska svårigheter. Eftersom dyslektiker är en heterogen grupp måste man prova ut vilken slags hjälpmedel som är att föredra, säger hon.

Dyslexi och barn

Tror du att ditt barn har dyslexi? Börja med att kontakta barnets lärare och elevhälsan. Foto: Chanintorn.v/ Shutterstock

Dyslexi vuxen – här söker du hjälp

Är du vuxen och anar att du har dyslexi? Då kan du i första hand kontakta en vårdcentral eller  en patientförening för personer med dyslexi, till exempel Dyslexiförbundet eller Svenska Dyslexiföreningen.

Det finns hjälp att få om du är vuxen, vare sig du studerar eller arbetar. Enkla hjälpmedel för en vuxen med dyslexi kan vara att du får checklistor med instruktioner eller att dina uppgifter kan delas upp i mindre delar.

Artikelbild: Skolova/ Shutterstock.com

Mer:

5 lekar som främjar ditt barns språkutveckling

15 kännetecken på att ditt barn är särbegåvat