Så funkar flerbarnstillägget

flerbarnstillägget

Flerbarnstillägget innebär att du som har två eller fler barn automatiskt får ett tillägg till barnbidraget. Summan blir högre ju fler barn du har. Flerbarnstillägget höjdes inte i samband med höjningen av barnbidraget vilket vore önskvärt enligt många. 

 

LOPPI frågade samtliga partier om de anser att nuvarande utformning av  flerbarnstilläggets är bra. Här är deras fullständiga svar!


Ja, flerbarnstillägg är ett effektivt stöd till ekonomiskt utsatta familjer.”


”Vi har inga förslag på förändringar just nu.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


”Vi vill se över flerbarnstillägget, som idag ökar oproportionerligt mycket för varje ytterligare barn.”


”Vi har inga förslag på att förändra nuvarande flerbarnstillägg.”


”Vi tycker att det är bra i sin nuvarande utformning.”

Kristdemokraternas svar
”Vi står bakom den nyliga höjningen av barnbidraget.”


”Vi tycket att utformningen är bra.”