Provrörsbefruktning – IVFpappan om vägen till plusset

provrorsbefruktning

IVF står för ”In vitro-fertilisering” och innebär att man gör en provrörsbefruktning. Ägg plockas ut och befruktas utanför kroppen gör att senare föras in, då som embryo, i livmodern igen. Förhoppningsvis fäster embryot och börjar då sin utveckling till ett barn. Provrörsbefruktning görs vid oönskad barnlöshet som beror på exempelvis endometrios, äggledarskador eller nedsatt spermiefunktion. Det är även ett alternativ för samkönade par eller ensamstående kvinnor som vill få barn på egen hand. 

Om du söker hjälp med insemination i Sverige krävs det att du genomgår en del tester. Först och främst testas din fertila förmåga men du testat även för sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia då dessa kan hindra dig från att bli gravid. Du kan även bli rekommenderad att göra förändringar i din kost om du är överviktig eller underviktig då det är faktorer som kan försvåra en graviditet. Det finns privata och offentliga kliniker som erbjuder provrörsbefruktning. Kriterierna för offentligt finansierade IVF-försök skiljer sig dock mellan landstingen och för många blir det nödvändigt att bekosta behandlingen själva.

Läs också: IVFpappan bryter tabut kring provrörsbefruktning 

 

Gustaf Jonsson bloggar om hans och sambons IVF-resa på Vimedbarn.se. Vi ställde 5 frågor om IVF till honom. Här är hans svar!

Vad betyder det för dig och Adéle att insemination räknas som vanlig vård och går under högkostnadsskydd i Sverige? 
– För oss betyder det väldigt mycket. En IVF-resa innefattar så många moment. Det är utredningar, hormonbehandlingar,  en massa läkarbesök, hopp och förtvivlan. Att då inte behöva tänka på ekonomin och den stress det kan medföra är skönt att slippa.

Tror du att ni hade haft möjligheten till insemination om ni hade behövt bekosta det själva?

– Ja det hade vi, dock tycker jag verkligen inte att det ska vara en fråga om hur mycket man tjänar eller har sparat för att ens kunna skaffa barn. Bedöms man lämplig att bli förälder i de utredningar som görs vid IVF så bör man absolut få det bekostat.

I dagsläget skiljer det sig kring hur många inseminationsförsök och IVF-behandlingar du får beroende på vart du bor i landet. Hur många har ni fått och vad tycker du om att det skiljer sig mellan landsting? 

– Jag visste inte att det skiljer sig. Om det stämmer bör det ändras omgående. Vi har fått tre behandlingar bekostade. Varje behandling innebär ett äggplock, sedan så många insättningar som det blir embryon. Vi fick 8 st embryon till frysen i första behandlingen. Vi har alltså 8 st insättningar bara i första försöket. Sedan har vi två behandlingar kvar om det inte blir något omgång ett.

Idag finansierar inget landsting syskonförsök. Hur känns det för er del om ni skulle vilja ha ett syskon till ert framtida barn? 

– I och med att Adéle har endometrios hoppas jag att även ett syskon bekostas av landstinget men gör det inte det kommer vi att bekosta det själva på en privat i Sverige eller utomlands.

Läs också: Johanna Kajson om IVF som syskonförsök 

I dagsläget anser majoriteten av riksdagspartierna att insemination ska erbjudas alla som har svårigheter att bli gravida oavsett läggning eller civilstatus. Ett parti menar dock att föräldraskap inte är en rättighet och att insemination inte ska subventioneras av det offentliga om det inte finns medicinska skäl för det. Vad anser du om det? 

– Jag tycker att det är en rättighet att skaffa barn och att det således bör bekostas av landstinget. men med det kommer även en skyldighet gentemot barnet så man bör göra en hel del utredningar om lämplighet innan man får det bekostat. Detta ska självklart gälla alla oavsett läggning eller tvåsamhet. Att det bara ska gälla de som är ett par tycker jag är fel, ska man då ta barnen av de som skaffar barn i tvåsamhet men som separerar?

 

Läs Gustaf Jonssons blogg IVFpappan om kampen till plusset på Vimedbarn.se ››  

IVF

 

Läs också: Konstgjord befruktning – ska alla få inseminera? 
Läs också: Vilka ska få adoptera?

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor