Ökat stöd vid behov i skolan

stöd i skolan

För barn som har svårt att uppfylla kunskapskraven i skolan är det viktigt att få extra stöd för att klara målen. Detta kan göras genom hjälp med bland annat planering och struktur i schemat, tekniska hjälpmedel, anpassade läromedel och specialpedagoger.

 

LOPPI frågade samtliga partier om de vill öka stödet för barn med behov av extra stöd i skolan. Här är deras fullständiga svar!


”Ja. Vi investerar i fler lärare och specialpedagoger, utbyggd elevhälsa, obligatorisk förskoleklass, mer undervisningstid, mindre barngrupper i fritidshemmen och en Läsa-Skriva-Räkna-garanti som ska garantera att eleverna får stöd i tid.”


”Alla elever ska få en ärlig chans, ha rätt att växa och utmanas, lyckas och utveckla sina talanger i skolan. Därför ska alla skolor vara bra skolor. Vi har vänt trenden med nedskärningar i skolan och nu anställs i stället fler medarbetare. Vårt mål är att varje elev ska få den tid de behöver med sina lärare därför fortsätter vi skjuta till pengar till skolan så att fler lärare kan anställas. En annan viktig investering handlar om hur elever mår. Elever som far illa eller mår dåligt ska få hjälp i tid och mobbning ska bekämpas. Vi vill därför stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete. Vi vill bygga en jämlik skola. Vi vill följa den plan som togs fram av Skolkommissionen, där forskning och profession samlades för ökat statligt ansvar för skolans finansiering och minskad skolsegregation. Sist men inte minst vill vi förverkliga läsa-skriva-räkna-garantin. När en lärare ser att en elev behöver extra stöd ska eleven få det, redan i förskoleklass och lågstadiet.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


”Ja, Sverigedemokraterna vill att en särskild satsning på elever med speciella behov görs inom skolan för att ge dessa barn en chans att lyckas i skolan. Dessutom vill vi ge utökade möjligheter att tillfredsställa också de behov som särbegåvade elever har, att t.ex. gå snabbare fram i undervisningen.”


”Alla barn ska ha rätt till det stöd de behöver för att klara skolan. Exempelvis vill vi redan i förskoleåldern nå barn som riskerar framtida svårigheter i skolan, och på så sätt skapa möjligheter för hjälp och stöd i ett tidigare skede.”

 

”Alla barn ska ges stöd att klara kunskapsmålen. Vi vill bland annat att alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda läxhjälp för alla elever samt lovskola för de elever som riskerar att halka efter och inte bli behöriga till gymnasiet.”

Kristdemokraternas svar

 

Ja. Alla barn är olika. För att alla barn ska kunna tillgodogöra sig skolundervisningen efter sin bästa förmåga måste stöd sättas in så tidigt som möjligt. Kristdemokraterna har därför satsat extra resurser på ett speciallärarlyft som skulle innebära att 6000 nya speciallärare till år 2020. De elever som har behov av särskilt stöd behöver få anpassad undervisning efter behov och ibland också en anpassad klassrumsmiljö. Alla elever har rätt till stöd och stimulans för att utvecklas så lång som möjligt.”


”Ja. När Liberalerna satt i regeringen skärpte vi lagen så att det blir tydligare att skolor måste lägga mer resurser till de barn som behöver det. Men det följs dåligt. Vi vill att staten ska ha ansvaret för skolan, så den blir mer likvärdig. Det behövs fler speciallärare, och fler särskilda undervisningsgrupper där den som behöver mer stöd i en mindre grupp kan få det.”