Ökad tid på BB efter förlossningen

Tid på BB

Tiden som nyförlöst kan vara omvälvande och många mammor upplever en stress i att behöva lämna BB innan de är redo för att ta sig an det nya livet.

 

LOPPI frågade samtliga partier om de vill öka tiden man får vara kvar på BB efter förlossningen och hur det i så fall skulle göras.
Här är deras fullständiga svar!


”Vi vill att alla ska få vara kvar den tid man behöver för att kunna vara redo för att åka hem. För en del innebär det mer tid. Det är en del av den satsning på förlossningsvården vi gör, och något landstingen kan använda de pengar vi satsar till.”


”Problematiken med resistenta bakterier gör att det inte alltid är säkrast ur smittsynpunkt att stanna kvar i sjukhusmiljö efter förlossning. Därför är det viktigt att de som rekommenderas att åka hem ges stöd och eftervård i hemmet, i form av hembesök, för att säkra att amningen kommer igång och att inga komplikationer tillstöter hos mamma eller barn. De som behöver stanna på BB ska naturligtvis få göra det.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


“Den enskildes behov ska alltid sättas i främsta rummet utifrån en bedömning som sjukvården är bäst lämpad att göra.”


”Den tid en nyförlöst mamma och hennes barn ska stanna kvar på sjukhus måste avgöras i det enskilda fallet. Trygg och säker hemgång för mor och barn måste bedömas i varje enskilt fall.”


”Vi vill stärka hela vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård och satsar 1 miljard kronor om året på detta.”

Kristdemokraternas svar
”Det är upp till professionen att avgöra hur lång tid varje enskild nybliven mamma och barn ska vårdas på BB. Vi vill däremot införa ett nationellt kompetenscentrum för förlossnings- och eftervården. Kompetenscentrumet bör upprätta nationella riktlinjer för hela vårdkedjan efter förlossningen för att säkerställa rutiner för att hälso- och sjukvården ska upptäcka och följa upp psykiska och fysiska komplikationer efter förlossningen.”


”Det är en medicinsk fråga, inte en politisk! Men förlossningsvården ska förstås ha tillräckligt med resurser så att alla får stanna så länge som de behöver.”

 

Läs också: Partiernas ställningstagande kring fler förlossningsplatser i landet
Läs också:Partiernas svar angående ökad bemanning på förlossningen
Läs också:Partierna om ökade resurser för förlossningsskador

 

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor