Mindre barngrupper i förskolan

förskolegrupper

Förskolepedagoger vittnar om att de sällan hinner planera och följa upp verksamheten som de skulle önska på grund av för stora barngrupper. Mindre förskolegrupper är viktigt både för pedagogernas möjlighet att göra ett bra jobb men även för barnens trygghet och möjlighet att få sina individuella behov sedda och uppmärksammade. 

 

LOPPI frågade samtliga partier om de vill prioritera minskade barngrupper i förskolan. Här är deras fullständiga svar!


”Ja. Vi minskar barngrupperna och ökar personaltätheten genom att utbilda och anställa mer personal.”


”Vi vill investera i goda lärmiljöer och små grupper för barn i förskola och fritidshem. Detta betyder bla att mer pengar skjuts till.” 


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


”Ja, vi vill införa en nationell rekommendation om max 15 barn per barngrupp”


Ja, vi vill jobba för mindre barngrupper i förskolan. Föräldrarna måste få mer att säga till om gällande barnomsorg, det måste bli lättare att välja en förskola som passar just dig och ditt barn. Den kommunala barnomsorgen behöver utökas med bland annat familjedaghem och kooperativ. Vi vill också ha mer utbildad personal och bättre pedagogik i förskolan.”


”För oss är det prioriterat att förskolan ska präglas av höga ambitioner för att ge barnen en bra grund att stå på inför skolstarten. Vi vill bland annat säkerställa att alla förskolor lämnar över kunskaper om barnens utveckling genom en kvalificerad överlämning mellan förskolan och förskoleklassen. Vi vill också stärka förskolelärarna genom fler karriärvägar.”

Kristdemokraternas svar
”Ja. Drygt 55 procent av de allra minsta barnen går i barngrupper som är större än Skolverkets högsta riktvärde. Det är en ohållbar situation! Att minska barngrupperna är därför avgörande för att säkra barnens trygghet och utveckling. Minskade barngrupper är också viktigt för att skapa förutsättningar för andra åtgärder i förskolan såsom mer tid för varje barn, fokus på trygghet och anknytning för de minsta barnen, att personalen stannar kvar i yrket och att barn med särskilda behov får stöd. Vi satsar en halv miljard extra på att minska barngrupperna. Kommunerna ska införa ett maxtak för barngrupperna enligt Skolverkets riktmärke om högst 12 barn för barn mellan 1-3 år och högst 15 barn för barn mellan 4-5 år.”


”Ja, i många kommuner driver Liberalerna att barngrupperna ska minska, oftast genom omprioriteringar i kommunens budget.”

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor