Mer personal på förlossningen

personal förlossning

Många blivande mödrar vittnar om en oro över att lämnas ensamma i förlossningssalen och önskar ett kontinuerligt stöd under hela förlossningen. På grund av personalbrist behöver barnmorskorna gå mellan salarna vilket får flertalet kvinnor att känna sig osäkra under förlossningen. 

 

LOPPI frågade samtliga partier om de vill öka beläggningen av personal på förlossningen och hur det i så fall skulle göras.
Här är deras fullständiga svar!


”Vi vill att alla ska få vara kvar den tid man behöver för att kunna vara redo för att åka hem. För en del innebär det mer tid. Det är en del av den satsning på förlossningsvården vi gör, och något landstingen kan använda de pengar vi satsar till.”


”Miljöpartiet ser att det finns behov av mer personal inom stora delar av offentlig sektor och bland annat i förlossningen. Stora tillskott har gjorts till kommuner och landsting för att kunna täcka detta behov. Mer pengar kommer säkert behöva skjutas till.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


“Ja, bl.a. genom att förbättra sjukvårdspersonalens arbetsförhållanden uppmuntrar vi personal att stanna i svensk sjukvård och minskar sjukfrånvaron. Vi vill också utöka utbildningen av och höja statusen för undersköterskor och anslår utökade pengar till sjukvården.”


”Ja. Exempelvis vill vi återinföra vårdbiträden för att avlasta undersköterskor och sjuksköterskor som på så sätt får mer tid och utrymme att göra det arbete de är utbildade att göra. Vi har också föreslagit ett sjuksköterskelyft på fyra miljarder för att höja löner och göra det enklare för sjuksköterskor att vidareutbilda sig till barnmorskor.”


”Vi vill utöka barnmorskeutbildningen med 150 platser om året. Vi satsar även 400 miljoner kronor om året på att fler sjuksköterskor ska få möjligheten att vidareutbilda sig till specialist med bibehållen lön.”

Kristdemokraternas svar
”Ja, barnmorskor behöver fler medarbetare. Arbetsmiljön för barnmorskor måste förbättras så att fler väljer att utbilda sig och fler väljer att stanna kvar i yrket. En del i att göra yrket mer attraktivt är att använda barnmorskorna kunskap och yrkesskicklighet mer optimalt än idag. Därför vill vi ge dem större möjlighet att utifrån sin kompetens utforma verksamheten. Vi vill exempelvis se utökad möjlighet till barnmorskeledda enheter i anslutning till akutsjukhusen.”


”Ja. Det är brist på barnmorskor, och därför vill vi införa karriärtjänster som ger högre lön till dem som har lång erfarenhet och stort ansvar. Sjuksköterskor som utbildar sig till specialistsjuksköterskor (t ex barnmorska) ska få lön under utbildningen. Alla i vården ska få arbeta med de är utbildade för. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ska kompletteras med fler vårdbiträden.”

 

 

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor