Hudkollen om torr hud & eksem hos barn | LOPPI.se

annons

Canoderm 5% kräm (karbamid). Receptfritt läkemedel för fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst och för att förebygga återfall av atopiskt eksem. Läs bipacksedeln noggrant. Rekommenderas inte till personer med överkänslighet mot karbamid eller något hjälpämne. ACO Hud Nordic AB. www.aconordic.com

Miniderm 20% kräm eller kutan emulsion (glycerol). Receptfritt läkemedel mot torr hud. Läs bipacksedeln noggrant. Rekommenderas inte till personer med överkänslighet mot glycerol eller något hjälpämne. ACO Hud Nordic AB. www.aconordic.com