Hur många timmar får du ha ditt barn på förskolan?

Hur länge får man ha barn på förskolan?

Alla kommuner är skyldiga att erbjuda förskoleplats till samtliga barn från och med att de fyllt 1 år. Detta gäller oavsett om föräldrarna arbetar, studerar eller är arbetslösa. I dagsläget får barn till arbetslösa/föräldralediga rätt till minst 15 timmar/vecka enligt skollagen. Generellt sett får barn till arbetade föräldrar närvarotid som är densamma som föräldrarnas gemensamma arbetstid samt restid (alltså att föräldern som börjar senare lämnar senare, föräldern som slutar tidigare hämtar tidigare). 

 

LOPPI frågade samtliga partier om de anser att antal timmar föräldrar har rätt att ha barnen på förskola ska regleras statligt eller kommunalt. Här är deras fullständiga svar!


”Det finns och ska finnas garanterade lagstiftade miniminivåer för hur många timmar som alla har rätt till.”


”Miljöpartiet har inga förslag på förändringar gällande det här.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


”Staten bör skjuta till ett öronmärkt anslag för barnomsorg vid obekväm arbetstid, samt införa en lagstiftning som ålägger samtliga kommuner att tillhandahålla nattöppen förskola om rimlig efterfrågan finns.”


”Vi tycker att förskolan ska vara tillgänglig för fler barn, men att det inom ramen för detta ska vara upp till kommunerna att bestämma.”


”För barn till föräldrar som får försörjningsstöd och är arbetslösa vill vi utöka rätten till allmän förskola till 30 timmar i veckan, eftersom förskolan spelar särskilt stor roll för barn som kommer från studieovana hem. Vi vill även inför språkförskola för alla nyanlända barn, så att de verkligen får en chans att lära sig bra svenska innan de börjar skolan.”

Kristdemokraternas svar


”Kristdemokraterna anser att nuvarande 15 timmar är en bra nivå och har inga förslag på ändringar utan menar att kommunerna själva ska besluta om de vill gå utöver denna nivå.”


”Vi tycker att det ska fortsätta att vara statligt reglerat. Vi vill utöka från dagens 15 timmar i veckan för barn till arbetslösa och föräldralediga, till 30 timmar i veckan.”

 

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor