Högre barnbidrag?

höja barnbidrag

Den 1 mars 2018 höjdes barnbidraget med 200 kronor, från 1050 kronor per månad till 1250 kronor. Höjningen var välkommen av de flesta men flera anser att bidraget borde vara högre för att täcka de relativt stora utgifterna barn innebär.

 

LOPPI frågade samtliga partier om de vill höja barnbidraget. Här är deras fullständiga svar!


“Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nyligen höjt barnbidraget för första gången sedan 2006. Höjningen ger 200 kronor ytterligare i barnbidrag varje månad. För oss går stärkt ekonomi för Sveriges barnfamiljer före stora skattesänkningar.”


“En ganska stor höjning har genomförts under mandatperioden. Det tycker vi är bra men vi har inga förslag på ytterligare höjningar nästa mandatperiod.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


“Nej, generella höjningar vore en felaktig prioritering, många av de familjer som omfattas har det förhållandevis gott ställt och är inte i behov av ökade bidrag. Däremot vill vi ge ett särskilt bidrag till förstagångsföräldrar om 20 000 kr engångsvis.”


“Nej”


I vår budgetmotion för 2018 föreslog vi att barnbidraget och studiebidraget inom studiehjälpen, som framför allt lämnas till studerande i gymnasieskolan, höjs till 1 250 kronor per barn och månad.”

Kristdemokraternas svar
“Vi står bakom den nyliga höjningen av barnbidraget.”


“Nej, inte just nu.”