Borde barnbidraget inkomstprövas?

barnbidraget

I Sverige har vi haft allmänt barnbidrag sedan år 1948 och idag ligger summan på 1 250 kronor per månad alla barn upp till 16 år. Om föräldrarna har gemensam vårdnad får de halva barnbidraget var. Att barnbidraget är ett allmänt bidrag innebär att alla i Sverige får ta del av det oavsett ekonomisk situation – vissa anser att barnbidraget borde inkomstprövas och endast gå till de som verkligen är i behov av ekonomiskt stöd. 

 

LOPPI frågade samtliga partier om de vill inkomstpröva barnbidraget. Här är deras fullständiga svar!


Nej. Behovsprövning av barnbidrag och studiebidrag skulle leda till att barn sorteras efter familjens inkomster. I stället för att motverka utanförskap och klassklyftor skulle en sådan lösning skapa nya. Så bygger vi inte ett jämlikt Sverige.”


“Nej, Miljöpartiet har inget sådant förslag.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


“Nej”


“Nej


“Vi har inga sådana förslag.”

Kristdemokraternas svar
“Nej. Barnbidraget är en omfördelning av resurser mellan dem som inte har barn till dem som har barn samt över livscykeln. Barnbidraget är lika för alla barn eftersom som man som förälder får en ökad försörjningsbörda, oavsett inkomst. Eftersom det är oberoende av inkomsten är fördelen också att det samtidigt inte gör det mindre lönsamt att arbeta. Det generella barnbidraget är att också lätt att förstå, lätt att administrera och svårt att missbruka. För att stötta de sämst ställda barnfamiljerna höjer Kristdemokraterna istället barndelen i bostadsbidraget, som är inkomstprövat.”


“Nej.”


Läs också: Högre barnbidrag? 

 

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor