Bonusdagar för ensamstående och tvillingföräldrar?

bonusdagar

I dagsläget får tvillingföräldrar 180 bonusdagar utöver de 480 föräldradagarna. Vissa menar att i och med att det är två individuella barn man får borde man få dubbla antalet dagar. Vissa menar även att bonusdagarna i sin nuvarande form även borde gälla för ensamstående föräldrar. 

 

LOPPI frågade samtliga partier om de
1. Anser att även ensamstående ska få bonusdagar.
2. Om de anser att föräldrar till tvillingar bör få dubbla antalet dagar istället för de nuvarande 180 bonusdagarna. Här är deras fullständiga svar!


1. “Vi har inga planer på att göra någon sådan förändring.”
2. “Vi har inga planer på att göra någon sådan förändring.”


1. “Nej vi har inga sådana förslag.”
2. “Nej vi har inga sådana förslag.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


1. “Nej”
2. “Nej, däremot vill vi höja föräldrapenningen vilket kommer även föräldrar till tvillingar till godo.”


1. “Nej. Vi vill att två närstående ska kunna ta ut föräldradagar förutom föräldrarna/föräldern.”
2. “Nej det ska vara som nu.”


1. “Vi har inga sådana förslag.”
2. “Vi har inga sådana förslag.”

Kristdemokraternas svar
1. “En ensamstående förälder med ensam vårdnad om barnet har redan idag rätt till samtliga föräldrapenningdagar själv. För att göra det ännu mer flexibelt så vill vi låta föräldrar överlåta ett fritt antal föräldrapenningdagar till andra närstående som de själva väljer exempelvis mor- eller farförälder, vuxna syskon, bonuspappa eller liknande. Det skulle därmed innebära en mycket större flexibilitet för ensamstående föräldrar än med dagens system.” 
2. “Vi har inget sådant förslag. Däremot ska tvillingföräldrar kunna få vår föreslagna barnomsorgspeng för båda barnen om de vill vara hemma lite längre med sina barn mellan 1 år och upp tills de fyller 3 år.”


1. “Nej, det har vi inget förslag om.”
2. “Nej, det har vi inget förslag om.”

 
Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor