Barnspar – så gör du det mer effektivt

I annonssamarbete med SEB

4 av 5 sparar till sina barn och de flesta börjar spara redan under barnets första levnadsår. Det visar den färska rapporten Barnsparande 2019. SEBs privatekonom Jens Magnusson ger sina bästa tips hur hur du kan göra barnsparandet bättre och mer effektivt. 
– De flesta skulle tjäna på att ta lite mer risk, säger Jens Magnusson. 

Barnsparande 2019 är en rapport som visar hur vi svenskar sparar till våra barn, men också till oss själva. Enligt rapporten sparar så många som 80 procent till sina barn. En stor andel av dem som sparar gör det på ett sparkonto, något som privatekonomen Jens Magnusson menar inte är lika effektivt som att ta lite mer risker.
– Det är glädjande att så många sparar, men målsättningar i barnsparandet är ofta långsiktiga och de flesta skulle tjäna på att ta lite mer risk och därmed få bättre avkastningsmöjligheter, säger Jens.

Så sparar vi till våra barn

Enligt Barnsparande 2019 så är det en stor majoritet av föräldrarna som påbörjar barnsparandet tidigt, redan under barnets första levnadsår. I genomsnitt sparar vi 574 kronor i månaden men undersökningen visar att det första eller enda barnet i genomsnitt har ett högre sparande. De flesta sätter upp ett mål med sparandet och 46 procent sparar till barnets bostad medan 38 procent ser körkortet som ett mål med sparandet.
– Det visar att många föräldrar prioriterar frågan och tycker att det är viktigt att barnet får ett sparkapital. Med ränta på ränta ges bra förutsättningar för sparkapitalet att växa under spartiden, säger Jens.

 

Gör barnsparandet mer effektivt – 5 tips

SEBs privatekonom Jens Magnusson ger sina bästa tips på hur du kan göra sparandet mer effektivt, rättvist och ännu bättre helt enkelt.

1. Bestäm vad du ska spara till
Sätt upp ett mål att spara till och anpassa strategier efter målet. Det vanligaste sparmålet är insats till en bostad. Det kräver kanske 10 gånger så mycket kapital som det näst vanligaste sparmålet, körkort. Ett tips är att dimensionera sparandets storlek, risktagandet och avkastningsmöjligheter så att chansen att nå målet maximeras.

2. Undvik konflikter – tänk rättvist
Idag ser vi stora skillnader i sparande till första och andra barnet. Något som bäddar för framtida konflikter. Undvik konflikter genom att spara rättvist och säkerställ att alla syskon i slutänden får ungefär lika mycket.

3. Prata om sparandet
Även om du inte har möjlighet att sätta in stora summor till dina barn så kan du fortfarande lära dem om vikten av sparande. Många föräldrar kan tycka att det är både svårt och lite jobbigt att prata sparande med barn men det kan vara ett bra sätt för att lägga grunden till en sund syn på privatekonomi i framtiden.

4. Ta lite risker
Att inte ta risker är också en risk. Alltför många sparar till barnen på ett vanligt sparkonto med låg eller ingen avkastning. Om du har små barn och till exempel startar ett sparande till deras 18-årsdag är det i flesta fall en alltför försiktig strategi. För att ränta-på-ränta-effekten ska få genomslag gäller det att pengarna genererar avkastning och då krävs ett visst risktagande genom att till exempel spara i fonder.

5. Tänk hållbart
Hållbarhetsfrågornas betydelse har växt när det kommer till att spara till barn. Vad kan kännas bättre än att ge barnen ett startkapital som dessutom har hjälpt till att bevara den planet de ska leva på? Tänk på att placera pengarna hållbart.

Läs mer om barnspar här >>