Barnpsykiatern: Så skapar du trygghet hos ditt barn

I annonssamarbete med SOS barnbyar

Hur påverkas barn av en otrygg uppväxt? Vi har frågat psykiatern Hans Kåreland, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri om hur uppväxtmiljön påverkar barn i det långa loppet. 

Hans Kåreland beskriver att en kärleksfull miljö där ordning och reda råder är en viktig komponent för att skapa trygghet hos barn. De behöver bekanta händelseförlopp och möjligheten till en förutsägbar vardag.
– Det får gärna finnas positiva överraskningar i vardagen men inga mönster av väntade eller oväntade skräckupplevelser.

Du kanske inte kan förändra hela världen, men du kan förändra ett barns hela värld. Bli fadder idag ››

Vidare säger Kåreland att livet självklart behöver innehålla stimulanser till utvecklingen som kanske inte alltid är helt behagliga för barnet. Utmaningar i skolan, konkurrens från syskon eller kamrater eller andra mindre påfrestningar är viktiga för att utvecklas som individ. Barnet behöver upptäcka att hen kan hantera livets krav och utmaningar samtidigt som det finns en stabil grund att stå på och luta sig tillbaka mot. Därför är det viktigt att det finns föräldrar eller andra trygga vuxna i närheten som ger stöd, uppmuntran och kärleksfullt omhändertagande.

Kåreland menar att otrygga levnadsvillkor ger upphov till ångest, oro, hämmad utveckling och kan leda till psykisk sjukdom. Våld i alla former verkar hämmande i mognadsutvecklingen men är än värre ju närmare relation barnet och våldsutövaren har.
– Under mina år som psykiater har jag träffat flera människor med stora begåvningsresurser som hämmats i sin utveckling av våldsbenägna, kärlekslösa föräldrar – många med missbruksproblematik. För den växande individen har det resulterat i ett hårt liv utan den utbildning de hade behövt för att kunna må bra och utvecklas väl. Att bevittna våld kan ge svåra, hämmande följder i den personliga utvecklingen. Viktigt att poängtera är dock att alla människor, barn så väl som vuxna, har olika förutsättningar för att stå ut med stora eller små påfrestningar och att trauman drabbar olika människor på olika sätt.

Chansen till en trygg uppväxt

När syskontrion Michail (12 år), Anja (5 år) och Dasha (2 år) hittades levde de i misär i vinterkalla Ryssland. Det nya året hade precis börjat och föräldrarna låg och sov, utslagna efter ännu en fylla. Under en lång tid hade föräldrarna varit våldsamma mot barnen och spenderat pengar på alkohol, pengar som borde gått till mat, kläder, leksaker och nöjen för barnen. När syskonen hittades var de utmärglade och sjuka och kunde inte komma ihåg när de senast fick mat. På något sätt hade de lyckats överleva på godis, bröd och vatten. För syskonen vände livet när det hittades och kom till SOS Barnbyar i Kandalaksha i Ryssland. Där fick de en ny familj och den kärlek och omsorg alla barn behöver. Äntligen kan de leva ett liv utan våld och övergrepp, äta sig mätta och längta till skolan som andra barn.

SOSbarnbyar
Foto: Katerina Ilievska. Barnet på bilden har inget med händelsen att göra.


Michail, Anja och Dasha är inte ensamma. Våld mot barn är en av de största anledningarna till att familjer splittras.

Du kanske inte kan förändra hela världen, men du kan förändra ett barns hela värld. Bli fadder idag ››

SOS Barnbyar