Barn med corona – 4 frågor och svar

Sjukt barn med sina två föräldrar

Har ditt barn testat positivt för corona? Då har du säkert en del frågor. Här reder vi ut vanliga symtom, råd och restriktioner. Och så några lugnande ord!

Du har kanske precis fått reda på att ditt barn har testat positivt för corona och har säkert tusen frågor och funderingar. Lugn! Vi reder ut allt du behöver veta om ditt barn har blivit sjuk i corona.

Det kan vara lätt att glömma att alla som bor tillsammans med personen som fått bekräftad covid-19 ska stanna hemma från det att personen fått provsvaret. Samtliga i hushållet måste vara hemma i 7 dagar från det att testet togs. Efter 7 dagar kan man alltså återgå till jobb och förskola men alla i familjen ska avstå från annan social kontakt, så som fritidsaktiviteter och träffa släkt och vänner, under 14 dagar framåt.

1. Vilka är symtomen för barn med corona?

De vanligaste symtomen på att ditt barn har corona är feber, hosta och halsont. Men det kan också röra sig om trötthet, diarré, kräkningar och snuva. Precis som hos vuxna så kan barnet ha ett, två eller flera symtom. I vissa fall är symtomen milda och ibland är de mer allvarliga. Vissa barn råkar ut för hög feber vid corona medan andra barn får låg feber eller ingen feber alls.

2. Hur tar man hand om sitt barn som har fått corona?

Många oroliga föräldrar har säkert funderat över hur de ska ta hand om sitt barn som har insjuknat i covid-19. Det första man ska tänka på är att barnet inte får gå till skolan eller förskolan, eller träffa andra utanför hushållet. Annars är det ingen större skillnad mot en vanlig infektion.

Se till att ditt barn vilar och får i sig vätska och näring. Om ditt barn lider av hög feber kan du ge febernedsättande som exempelvis paracetamol ibuprofen. På förpackningen framgår dosering för ditt barn.

Att äta en pannkaksmiddag och mysa ner er i soffan tillsammans framför en bra film är inte heller helt fel. Vi alla blir lite ynkligare när vi är sjuka och behöver lite extra kärlek och omhändertagande.

Läs mer: 17 tips på saker att göra med ditt barn när du vabbar

3. När behöver jag söka vård för mitt barn?

Om ditt barn visar på något av de värre symtomen så ska ni uppsöka vård. Det kan handla om påverkat allmäntillstånd, andningssvårigheter, om barnet har svårt att dricka och äta eller om barnet blir långvarigt sjuk. Är ditt barn yngre än tre månader och får feber så är det viktigt att kontakta sjukvården direkt. 

Barn i riskgrupp

Om ditt barn tillhör en riskgrupp och uppvisar symtom på corona ska ni också kontakta sjukvården direkt. Riskfaktorer hos barn som diskuteras vid corona är underliggande hjärt- och lungsjukdomar, undernäring, extrem övervikt och cancersjukdomar.

4. Kan det vara farligt för barn med corona?

Enligt Anders Tegnell finns det en minimal risk för barn som lider av andra sjukdomar att insjukna svårt i covid-19. I maj 2020 gjorde Folkhälsomyndigheten ett underlag för att sammanfatta det epidemiologiska kunskapsläget för barn, unga och unga vuxna gällande sjuklighet, dödlighet och smittsamhet vid covid-19.

Vid denna tidpunkt var det en mycket liten andel barn och unga (0-19 år) som diagnostiserats med covid-19 runt om i världen. Dödsfallen för barn upp till 19 år var så få att de inte ens kunde redovisas i tabellen. Något att lugna sig med när man som förälder oroar sig för sitt barn och corona.

Håll i, håll ut!

Källa: Vårdguiden 1177, Folkhälsomyndigheten kunskapssammanställning version 1

Foto: VGStockstudio/Shutterstock

Barnet på bilden har inget med texten att göra

Läs också: Testa för corona hemma