22 frågor som reder ut – är ditt barn högkänsligt?

Om 12 eller fler påståenden stämmer kan det vara ett tecken på att ditt barn är högkänsligt. Ta del av frågorna här!

Personlighetsdraget “högkänslighet” är medfött och betyder att du är extra mottaglig för intryck. Ett barn som hatar våld på tv, älskar goda dofter och är känslig för förändringar kan vara ett högkänsligt barn. LOPPI har tagit fram 22 frågor som baseras på en forskningsstudie om högkänsliga barn. Studien kan du ta del av här

Vad är ett högkänsligt barn?

Det finns många studier som visar att barn i olika grader påverkas känslomässigt av sin omgivning. Enligt Sveriges förening för högkänsliga (SFH) är runt en femtedel av befolkningen högkänslig – alltså ungefär 20 %. Ganska vanligt, med andra ord!

En vanlig förkortning på en högkänslig är HSP – Highly Sensitive Person.

Barnet har ett rikt, inre liv

Påverkas ditt barn av musik och konst? Ett högkänsligt barn har djupa bearbetningar av sina tankar, påverkas mycket av andras känsloyttringar, är emotionellt mottaglig och plockar enkelt upp små, subtila detaljer i omgivningen. Barnet är troligtvis också mycket känslig för smärta. 

Eftersom barnet plockar upp mycket i sin omgivning och bearbetar det djupt inom sig kan barnet också uppfattas som nära till sina känslor. Men ett högkänsligt barn är ett djupt barn, en drömmare, som tar in minsta lilla aspekt av verkligheten. En gåva, enligt vissa, en förbannelse, enligt andra.

Är högkänslighet medfött?

Ja, det är medfött. Högkänslighet går att spåra till nervsystemet och påverkar faktiskt både våra tankar och känslor på ett synbart sätt i hjärnan. Det går att bevisa att högkänsliga, både barn och vuxna, har högre aktivitet i hjärnan när det kommer till:

 • Empati
 • Reflektion
 • Associativt tänkande 
 • Självmedvetenhet

Ett högkänsligt barn har en mer aktiv hjärna – hen tänker mer, reflekterar mer, tänker ofta före handling (vilket kan uppfattas som blyghet, vilket inte alltid är korrekt). 

Källa: SFH

22 frågor om ditt barn är högkänsligt

SFH har tagit fram ett självtest med frågor som i grova drag reder ut om ditt barn (eller du själv) är högkänsligt. Om 12 av påståendena stämmer in, är det ett tecken på högkänslighet. 

Här kan du hämta testet. 

 1. Lägger ditt barn märke till små, subtila detaljer?
 2. Påverkar andra människors sinnesstämning ditt barn?
 3. Är ditt barn känsligt för smärta?
 4. Behöver ditt barn dra sig undan under hektiska dagar?
 5. Påverkas ditt barn av dofter, starkt ljus, grova textilier, sirener i närheten?
 6. Har ditt barn ett rikt, inre liv?
 7. Besväras ditt barn av oljud?
 8. Blir ditt barn berört av musik och/eller konst?
 9. Är ditt barn samvetsgrann?
 10. Blir ditt barn lätt förskräckt?
 11. Blir ditt barn nervös när hen ska göra många saker på kort tid?
 12. När folk runt omkring inte trivs i sin fysiska miljö (skolmatsalen, klassrummet, kalaset) vet barnet ofta vad som kan förändras för att göra det bättre? (T.ex dämpa belysning)
 13. Blir ditt barn irriterat när hen ska göra många saker samtidigt?
 14. Anstränger sig ditt barn mycket för att inte råka göra misstag?
 15. Undviker ditt barn våldsamma filmer och tv-serier?
 16. Blir ditt barn upptrissad när det pågår mycket runtomkring?
 17. Påverkas ditt barn negativt av hungerkänslor?
 18. Ogillar ditt barn förändringar?
 19. Uppskattar ditt barn goda dofter, smaker, ljud?
 20. Ordnar ditt barn sitt liv på ett sätt där hen slipper konfronteras med upprörande eller överväldigande situationer?
 21. Blir ditt barn nervös eller presterar sämre än vad hen annars hade gjort om hen blir tvungen att tävla mot någon annan?
 22. Uppfattas ditt barn som blyg och känslig?

Artikelbild: Pexels

Läs också

 1. Sanningen om trotsåldern – som förändrar synen på ditt barn
 2. Så coachar du ditt barn i konflikthantering